Koop Imipramine Hcl zonder recept ? Wil je meer info ? of gewoon bestellen Imipramine hcl online nu zonder moeite.

Bent u op zoek naar de beste plek om imipramine HCl . te kopen online? Op deze website kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder recept kunt bestellen. Als u meer initieel onderzoek wilt doen, hoeft u zich geen zorgen te maken, want onze medewerkers hebben alle importinformatie over dit medicijn gebundeld. Dit medicijn behoort tot de Antidepressiva medicijnen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de Veel Gestelde Vragen, hoe Imipramine Hcl te kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit geneesmiddel.

Hoe Imipramine Hcl te kopen zonder recept?

Geschatte kosten : EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Koop Imipramine zonder recept zonder recept

 1. Imipramine Hcl-varianten zoeken

  Er kan meer Imipramine Hcl . zijn varianten beschikbaar . Het verschil zit nauwelijks in het actieve ingrediënt. Het verschil komt neer op provider of merk. Als er meerdere varianten zijn, hebben we bovenaan de pagina een lijst.

 2. Bepaal welke hoeveelheid Imipramine Hcl het beste past 

  Imipramine Hcl is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgrootten. Bekijk welke hoeveelheid het beste bij u past, bekijk hier alle mogelijke bestelhoeveelheden.

 3. Bestel Imipramine Hcl online

  Bestel Imipramine Hcl en profiteer van tot wel 70% van de gebruikelijke prijzen. Willen leren meer over Imipramine Hcl prijzen en kortingen? Bekijk dan nu alle mogelijkheden.

[tabel “107” niet gevonden /]

Overzicht

Dit medicijn wordt gebruikt om depressie te behandelen. Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere therapieën voor de behandeling van nachtelijk bedplassen (enuresis) bij kinderen. Het gebruik van dit medicijn voor de behandeling van depressie kan uw humeur, slaap, eetlust en energieniveau verbeteren en kan uw interesse in het dagelijks leven helpen herstellen. Imipramine kan uw kind helpen bedplassen 's nachts onder controle te houden. Imipramine behoort tot een klasse medicijnen die tricyclische antidepressiva worden genoemd. Het werkt door het evenwicht van bepaalde natuurlijke stoffen (neurotransmitters zoals noradrenaline) in de hersenen te herstellen. Bij bedplassen kan dit medicijn werken door het effect van een bepaalde natuurlijke stof (acetylcholine) op de blaas te blokkeren.

Hoe te gebruiken

Lees de medicatiehandleiding die verkrijgbaar is bij uw apotheker. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft.

Neem dit medicijn via de mond met of zonder voedsel, meestal 1-4 keer per dag of zoals voorgeschreven door uw arts. Als u overdag slaperig bent, kan uw arts u aanraden om de hele dosis eenmaal daags voor het slapengaan in te nemen. Dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de therapie.

Bij kinderen kan de dosering ook gebaseerd zijn op het lichaamsgewicht. Om uw risico op bijwerkingen te verminderen, kan uw arts u starten met een lage dosis en uw dosis geleidelijk verhogen. Bij gebruik bij kinderen voor bedplassen moet imipramine een uur voor het slapengaan worden ingenomen.

Als uw kind gewoonlijk vroeg in de nacht in bed plast, kan het geneesmiddel eerder in afzonderlijke doses worden gegeven (bijv. één dosis 's middags en één dosis voor het slapengaan). Volg de instructies van uw arts zorgvuldig op. Neem niet meer of minder medicijnen of neem deze niet vaker dan voorgeschreven. Uw toestand zal niet sneller verbeteren en uw risico op bijwerkingen zal toenemen. Gebruik dit medicijn regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Gebruik het elke dag op dezelfde tijd(en) om u eraan te helpen herinneren.

Dit medicijn werkt niet meteen. Het kan tot 3 weken duren voordat u de volledige voordelen ervaart als u dit medicijn voor depressie gebruikt. Blijf dit medicijn gebruiken, ook als u zich goed voelt.

Waarschuwing
Stop niet plotseling met het innemen van dit medicijn zonder uw arts te raadplegen. Sommige aandoeningen kunnen erger worden wanneer het medicijn abrupt wordt gestopt. Uw dosis moet mogelijk geleidelijk worden verlaagd. Bij langdurig gebruik bij kinderen voor bedplassen kan het zijn dat dit medicijn niet zo goed werkt en mogelijk een andere dosering vereist. Praat met de arts als dit medicijn niet meer goed werkt. Breng uw arts op de hoogte als uw toestand aanhoudt of verergert.

Wat zijn de bijwerkingen van dit medicijn?

 • Droge mond
 • Wazig zien
 • Hoofdpijn
 • Slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Constipatie
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Verlies van eetlust
 • Diarree
 • Buikkrampen
 • Gewichtstoename/-verlies
 • Verhoogd zweten kan optreden

Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of apotheker. Vergeet niet dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen.

Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Vertel het uw arts meteen als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: mentale/stemmingswisselingen (bijv. verwardheid, depressie, geheugenproblemen), vergrote/pijnlijke borsten, ongebruikelijke productie van moedermelk, onregelmatige/pijnlijke menstruatie, spierstijfheid, rusteloosheid, oorsuizen, seksuele problemen (bijv. verminderd seksueel vermogen, veranderingen in verlangen), beven (tremoren), gevoelloosheid/tintelingen van de handen/voeten, pijn/roodheid/zwelling van armen of benen, moeite met urineren.

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze zeldzame maar zeer ernstige bijwerkingen optreedt: gemakkelijk blauwe plekken/bloedingen, tekenen van infectie (bijv. koorts, aanhoudende keelpijn), ernstige maag-/buikpijn, donkere urine, gele verkleuring van ogen/huid. Dit medicijn kan serotonine verhogen en zelden een zeer ernstige aandoening veroorzaken die serotoninesyndroom/toxiciteit wordt genoemd.

Het risico neemt toe als u ook andere geneesmiddelen gebruikt die serotonine verhogen, dus vertel uw arts of apotheker welke geneesmiddelen u gebruikt (zie de rubriek Geneesmiddelinteracties). Roep onmiddellijk medische hulp in als u enkele van de volgende symptomen krijgt: snelle hartslag, hallucinaties, verlies van coördinatie, ernstige duizeligheid, ernstige misselijkheid/braken/diarree, spiertrekkingen, onverklaarbare koorts, ongewone opwinding/rusteloosheid.

Roep onmiddellijk medische hulp in als u zeer ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: pijn op de borst, langzame/snelle/onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen, onduidelijke spraak, zwakte aan één kant van het lichaam, oogpijn/zwelling/roodheid, verwijde pupillen , veranderingen in het gezichtsvermogen (zoals 's nachts regenbogen rond lichten zien). Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is onwaarschijnlijk, maar roep onmiddellijk medische hulp in als dit optreedt. Symptomen van een ernstige allergische reactie zijn onder meer: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voorzorgsmaatregelen

Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als u allergisch bent voor dit medicijn; of aan andere tricyclische antidepressiva (zoals desipramine, amitriptyline); of als u andere allergieën heeft.

Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie. Dit medicijn mag niet worden gebruikt als u een bepaalde medische aandoening heeft. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u: een recent hartinfarct heeft gehad. Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, met name over:

 • ademhalingsproblemen (zoals astma, chronische bronchitis)
 • persoonlijke of familiegeschiedenis van glaucoom (type hoeksluiting)
 • suikerziekte
 • eetstoornissen (zoals boulimia)
 • hartproblemen (zoals aritmieën, coronaire hartziekte)
 • leverproblemen
 • nierproblemen
 • persoonlijke of familiegeschiedenis van andere mentale/stemmingsstoornissen (zoals bipolaire stoornis, schizofrenie)
 • toevallen
 • overactieve schildklier (hyperthyreoïdie)
 • moeite met urineren (zoals door vergrote prostaat)
 • elke aandoening die het risico op epileptische aanvallen kan verhogen (inclusief afhankelijkheid van alcohol/sedativa, gebruik van elektroconvulsietherapie, hersenletsel/ziekte zoals een beroerte)
 • bepaalde soorten tumoren (zoals feochromocytoom, neuroblastoom)

Welke bijwerkingen komen vaak voor bij dit medicijn?

Imipramine kan een aandoening veroorzaken die het hartritme beïnvloedt (QT-verlenging). QT-verlenging kan in zeldzame gevallen ernstige (zelden dodelijke) snelle/onregelmatige hartslag en andere symptomen (zoals ernstige duizeligheid, flauwvallen) veroorzaken die onmiddellijk medische aandacht vereisen. Het risico op QT-verlenging kan groter zijn als u bepaalde medische aandoeningen heeft of andere geneesmiddelen gebruikt die QT-verlenging kunnen veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker voordat u imipramine gebruikt over alle geneesmiddelen die u gebruikt en als u een van de volgende aandoeningen heeft: bepaalde hartproblemen (hartfalen, trage hartslag, QT-verlenging in het ECG), familiegeschiedenis van bepaalde hartproblemen (QT verlenging van het ECG, plotselinge hartdood). Een laag kalium- of magnesiumgehalte in het bloed kan ook het risico op QT-verlenging verhogen. Dit risico kan toenemen als u bepaalde medicijnen gebruikt (zoals diuretica/”plaspillen”) of als u aandoeningen heeft zoals hevig zweten, diarree of braken. Praat met uw arts over het veilig gebruik van imipramine. Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt dat u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn kan u duizelig of slaperig maken of uw zicht wazig maken.

Welk effect zal het hebben op ander gebruik van Imipramine Hcl?

Alcohol of marihuana (cannabis) kan je duizeliger of slaperiger maken. Rijd niet, gebruik geen machines en doe niets dat alertheid of helder zicht vereist totdat u dit veilig kunt doen. Beperk alcoholische dranken. Praat met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt. Om duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, moet u langzaam opstaan wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie. Dit medicijn kan u gevoeliger maken voor de zon. Beperk je tijd in de zon. Vermijd zonnebanken en zonnelampen. Gebruik zonnebrandcrème en draag beschermende kleding wanneer u buiten bent. Vertel het uw arts meteen als u verbrandt door de zon of blaren/roodheid op de huid heeft. Als u diabetes heeft, kan dit medicijn het moeilijker maken om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Controleer uw bloedsuikerspiegel regelmatig zoals voorgeschreven en deel de resultaten met uw arts. Vertel het uw arts meteen als u symptomen heeft zoals meer dorst/plassen. Uw arts moet mogelijk uw diabetesmedicatie, trainingsprogramma of dieet aanpassen. Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit geneesmiddel, met name duizeligheid (waarschijnlijker bij het opstaan), slaperigheid, constipatie, moeite met urineren, mentale/stemmingswisselingen (zoals verwardheid, opwinding) en harteffecten zoals QT-verlenging ( zie hierboven). Duizeligheid, slaperigheid en verwardheid kunnen het risico op vallen vergroten. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit medicijn bij kinderen.

Wanneer te gebruiken?

Dit medicijn mag alleen worden gebruikt als dit tijdens de zwangerschap duidelijk nodig is. Baby's van moeders die tijdens de zwangerschap soortgelijke medicijnen hebben gebruikt, kunnen symptomen hebben zoals moeite met urineren, langdurige slaperigheid, beven en toevallen. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts. Aangezien onbehandelde mentale/stemmingsproblemen (zoals depressie, angst, paniekstoornissen) een ernstige aandoening kunnen zijn, mag u niet stoppen met het innemen van dit medicijn tenzij uw arts u dat heeft voorgeschreven. Als u van plan bent zwanger te worden, zwanger wordt of denkt zwanger te zijn, bespreek dan onmiddellijk met uw arts de voordelen en risico's van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap. Dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan ongewenste effecten hebben op een zuigeling. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Zie ook de How to Gebruik sectie.

Geneesmiddelinteracties

Geneesmiddelinteracties kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept/zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts.

Sommige producten die een wisselwerking kunnen hebben met dit medicijn zijn: anticholinergica (bijvoorbeeld atropine, belladonna-alkaloïden, scopolamine), bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk (zoals clonidine, guanadrel, guanethidine), digoxine, disopyramide, schildkliersupplementen, valproïnezuur. Het gebruik van MAO-remmers met dit medicijn kan een ernstige (mogelijk fatale) geneesmiddelinteractie veroorzaken. Vermijd het gebruik van MAO-remmers (isocarboxazide, linezolid, methyleenblauw, moclobemide, fenelzine, procarbazine, rasagiline, safinamide, selegiline, tranylcypromine) tijdens de behandeling met dit medicijn. De meeste MAO-remmers mogen ook twee weken voor en na de behandeling met dit medicijn niet worden ingenomen.

Wat te doen als ik wil stoppen met het gebruik van Imipramine Hcl?

Vraag uw arts wanneer u met dit medicijn moet beginnen of stoppen. Het risico op serotoninesyndroom/-toxiciteit neemt toe als u ook andere geneesmiddelen gebruikt die serotonine verhogen. Voorbeelden zijn onder meer straatdrugs zoals MDMA/”ecstasy”, sint-janskruid, bepaalde antidepressiva (waaronder SSRI's zoals fluoxetine/paroxetine, SNRI's zoals duloxetine/venlafaxine). Het risico op serotoninesyndroom/toxiciteit kan groter zijn wanneer u begint of de dosis van deze geneesmiddelen verhoogt.

Welke andere medicijnen kunnen hier een wisselwerking mee hebben?

Andere medicijnen kunnen de verwijdering van imipramine uit uw lichaam beïnvloeden, wat van invloed kan zijn op hoe imipramine werkt. Voorbeelden zijn barbituraten (zoals fenobarbital), cimetidine, cisapride, haloperidol, bepaalde geneesmiddelen voor het hartritme (zoals flecaïnide, propafenon), halofantrine, bepaalde HIV-proteaseremmers (zoals fosamprenavir), fenothiazinen (zoals thioridazine), pimozide, bepaalde anti-epileptica (zoals fenytoïne), onder andere terbinafine, trazodon. Veel geneesmiddelen naast imipramine kunnen het hartritme beïnvloeden (QT-verlenging), waaronder amiodaron, dofetilide, pimozide, procaïnamide, kinidine, sotalol, macrolide-antibiotica (zoals erytromycine), sparfloxacine, onder andere. Meld daarom, voordat u imipramine gebruikt, alle medicijnen die u momenteel gebruikt aan uw arts of apotheker. Vertel het uw arts of apotheker als u andere producten gebruikt die slaperigheid veroorzaken, waaronder alcohol, marihuana (cannabis), antihistaminica (zoals cetirizine, difenhydramine), geneesmiddelen tegen slaap of angst (zoals alprazolam, diazepam, zolpidem), spierverslappers (zoals zoals carisoprodol, cyclobenzaprine) en opioïde pijnstillers (zoals codeïne, hydrocodon).

Dosering

Controleer de etiketten op al uw medicijnen (bijv. hoest- en verkoudheidsproducten) omdat ze slaperigheidsbevattende ingrediënten of decongestiva kunnen bevatten die uw hartslag of bloeddruk kunnen verhogen. Vraag uw apotheker naar het veilige gebruik van die producten. Het roken van sigaretten verlaagt de bloedspiegels van dit medicijn. Vertel het uw arts als u rookt of onlangs bent gestopt met roken. Imipramine lijkt erg op desipramine. Gebruik geen medicijnen die desipramine bevatten tijdens het gebruik van imipramine.

Opslag

 1. Bewaar het Amerikaanse product in een goed gesloten verpakking bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht.
 2. Bewaar het Canadese product in een goed gesloten verpakking bij kamertemperatuur tussen 35,6-86 graden F (2-30 graden C) uit de buurt van licht en vocht.
 3. Niet in de badkamer bewaren. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
 4. Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd.
 5. Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is.

Raadpleeg uw apotheker of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf.

Overdosis

Als iemand een overdosis heeft genomen en ernstige symptomen heeft zoals flauwvallen of moeite met ademhalen, bel dan de hulpdiensten. Bel anders meteen een antigifcentrum. Inwoners van Canada kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen. Symptomen van overdosering kunnen zijn: ernstige duizeligheid, snelle/onregelmatige hartslag, flauwvallen, hallucinaties, toevallen.

Veelgestelde vragen over Imipramine Hcl

Hoe gebruikt u Imipramine Hcl?

Welke bijwerkingen komen vaak voor bij dit geneesmiddel?

Wat zijn de factoren waarmee rekening moet worden gehouden voordat u dit medicijn gebruikt?

Waar wordt dit geneesmiddel voor gebruikt?

Welke mogelijke interacties tussen geneesmiddelen zijn bekend met dit geneesmiddel?

Hoe bewaart u Imipramine Hcl?

Wat te doen als iemand een overdosis neemt?

Niet gevonden wat u zoekt?

Bekijk hier andere antidepressiva;

Laatst bijgewerkt op 1 december 2021 door Laair Breclikos

nl_NLNederlands