Köp Lumigan utan recept

Köp Lumigan utan recept ? Du vill ha mer info ? eller bara beställa bimatoprost uppkopplad nu utan ansträngning.

Beställ Lumigan utan recept

Köp Lumigan utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa Lumigan uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Kvinnors hälsa läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Lumigan utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Lumigan (Bimatoprost) 0,01 %

Bimatoprost används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom (öppen vinkel) eller andra ögonsjukdomar (t.ex.

Vardagligt lågt pris *

Beställ Lumigan utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Lumigan utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har bästa Lumigan priser utan att recept behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Lumigan utan kvitto.
DoseringKvantitetPrisTill vagnen
0,6 mg30 pillernu20ac135.00n
0,6 mg60 pillernu20ac209.00n
0,6 mg90 pillernu20ac267.00n
0,6 mg120 pillernu20ac325.00n
0,6 mg180 pillernu20ac429.00n

Om Lumigan

Bimatoprost används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom (öppen vinkel) eller andra ögonsjukdomar (t.ex. okulär hypertoni). Att sänka högt tryck i ögat kan hjälpa till att förhindra blindhet. Detta läkemedel fungerar genom att reglera vätskeflödet i ögat för att bibehålla ett normalt tryck.

Hur man köper Lumigan utan recept

  1. Sök Lumigan varianter

    Det kan finnas fler Lumigan-varianter tillgängliga . Skillnaden ligger knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

  2. Bestäm vilket belopp Lumigan passar bäst

    Lumigan finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken kvantitet som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

  3. Beställ Lumigan online

    Beställ Lumigan och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Lumigan priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Översikt

Bimatoprost används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom (öppen vinkel) eller andra ögonsjukdomar (t.ex. okulär hypertoni). Att sänka högt tryck i ögat kan hjälpa till att förhindra blindhet. Detta läkemedel fungerar genom att reglera vätskeflödet i ögat för att bibehålla ett normalt tryck.
Hur man använder

Applicera detta läkemedel i det eller de drabbade ögonen, vanligtvis en gång om dagen på kvällen eller enligt din läkares anvisningar. Använd inte bimatoprost oftare eftersom det inte fungerar lika bra. För att applicera ögondroppar, tvätta händerna först. Rör inte droppspetsen eller låt den röra ögat eller någon annan yta för att undvika kontaminering. Bimatoprost innehåller ett konserveringsmedel som kan fläcka kontaktlinser. Om du har kontaktlinser ska du ta bort dem innan du använder dina ögondroppar. Vänta minst 15 minuter efter varje dos innan du sätter tillbaka linserna. Luta huvudet bakåt, se uppåt och dra ner det nedre ögonlocket för att göra en påse. Håll droppen direkt över ögat och placera en droppe i påsen. Titta nedåt och stäng ögonen försiktigt i 1 till 2 minuter. Placera ett finger i ögonhörnet (nära näsan) och tryck försiktigt. Detta förhindrar att läkemedlet dräneras. Försök att inte blinka och inte gnugga ögat. Upprepa dessa steg för ditt andra öga om så är riktat. Skölj inte droppen. Sätt tillbaka dropplocket efter varje användning och håll locket tätt stängt. Om du använder en annan typ av ögonläkemedel (t.ex. droppar eller salvor), vänta minst 5 minuter innan du applicerar andra mediciner. Använd ögondroppar före ögonsalvor så att ögondropparna kommer in i ögat. Använd detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. Kom ihåg att använda den vid samma tidpunkt varje dag. Fortsätt använda bimatoprost även om du mår bra. De flesta med glaukom eller högt tryck i ögat har inga symtom.

Bieffekter

Brännande / stickande / irritation / rodnad i ögat, känsla av att det finns något i ögat, torra ögon, vattnande ögon och ökad ljuskänslighet kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel kan långsamt (över månader till år) orsaka brun missfärgning av den färgade delen av ögat (iris). Om du bara använder bimatoprost på ett enda öga kan endast iris ändra färg. Ökning av ögonfransantal / längd / tjocklek, mörkare ögonfransar / ögonlock eller förändringar av ögonlock kan också förekomma i det behandlade ögat. Dessa förändringar kan vara permanenta, men de långsiktiga effekterna är osäkra. Meddela din läkare om detta inträffar och planera regelbundna ögonundersökningar för att övervaka det. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Tala omedelbart till din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar uppträder: synförändringar, ögonsmärta / svullnad, svullnad / rodnad i ögonlocken. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är osannolik, men sök omedelbar läkare om det inträffar. Symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan inkludera: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter. Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder bimatoprost, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till liknande läkemedel (t.ex. latanoprost, travoprost); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser (som konserveringsmedel som bensalkoniumklorid), vilket kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: ögonproblem (t.ex. makulaödem, irit, uveit, linsextraktion / afakia). Om du utvecklar en ögoninfektion eller skada eller genomgår en ögonkirurgi, kontakta din läkare om fortsatt användning av din nuvarande flaska bimatoprost. Du kan rekommenderas att börja använda en ny flaska. Detta läkemedel kan orsaka tillfällig instabil syn. Kör inte, använd maskiner eller gör någon aktivitet som kräver tydlig syn tills du är säker på att du kan utföra sådana aktiviteter på ett säkert sätt. Detta läkemedel ska endast användas när det behövs klart under graviditeten. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Det är inte känt om detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Lagring

Förvara mellan 36-77 grader F (2-25 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll alla läkemedel borta från barn och husdjur. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget för mer information om hur du säkert kastar din produkt.

interaktioner

Din vårdpersonal (som din läkare eller apotekspersonal) kanske redan är medveten om eventuella läkemedelsinteraktioner och kan övervaka dig för det. Börja inte, sluta eller ändra dosen av något läkemedel innan du först kontrollerar dem. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria / växtbaserade produkter du kan använda, särskilt om: ögonfransbehandling (såsom topiskt applicerad bimatoprost). Detta dokument innehåller inte alla möjliga interaktioner. Innan du använder produkten ska du därför berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla produkter du använder. Håll en lista över alla dina mediciner med dig och dela listan med din läkare och apotekspersonal.

Överdos

Detta läkemedel kan vara skadligt vid förtäring. Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå över eller andas. Annars, ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter.

https://www.youtube.com/watch?v=vEn_AreNbMc

Senast uppdaterad den 5 mars 2021 av administration

sv_SESvenska