Köp Promethazine utan recept

Köp Promethazine utan recept ? Du vill ha mer info ? eller bara beställa prometazin hcl uppkopplad nu utan ansträngning.

Beställ Promethazine utan recept

Köp Promethazine utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa prometazin uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Allergi lindring läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Promethazine utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Fenergan (prometazin)

Prometazin används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar relaterade till vissa tillstånd (såsom rörelsesjuka, eller före / efter operation)

Vardagligt lågt pris *

Beställ prometazin utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Promethazine utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har bästa prometazinpriser utan att recept behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Promethazine utan kvitto.
DoseringKvantitetPrisTill vagnen
100 mg30 pillernu20ac101.00n
100 mg60 pillernu20ac139.00n
100 mg90 pillernu20ac161.00n
100 mg120 pillernu20ac185.00n
100 mg180 pillernu20ac219.00n
200 mg30 pillernu20ac105.00n
200 mg (EU2EU)
200 mg60 pillernu20ac147.00n
200 mg (EU2EU)
200 mg90 pillernu20ac173.00n
200 mg (EU2EU)
200 mg120 pillernu20ac201.00n
200 mg (EU2EU)
200 mg180 pillernu20ac243.00n
200 mg (EU2EU)

Om prometazin

Prometazin används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar relaterade till vissa tillstånd (såsom rörelsesjuka eller före / efter operation). Det används också för att behandla allergisymtom som utslag, klåda och rinnande näsa. Det kan användas för att känna dig sömnig / avslappnad före och efter operationen eller för att hjälpa vissa narkotiska smärtstillande medel (såsom meperidin) att fungera bättre. Suppositorieformen används när mediciner inte kan tas genom munnen.

Hur man köper Promethazine utan recept

  1. Sök Prometazin varianter

    Det kan finnas fler Prometazinvarianter tillgängliga . Skillnaden ligger knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

  2. Bestäm vilken mängd Promethazine som passar bäst

    Prometazin finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken kvantitet som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

  3. Beställ Promethazine online

    Beställ Promethazine och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Promethazine priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Översikt

Prometazin används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar relaterade till vissa tillstånd (såsom rörelsesjuka eller före / efter operation). Det används också för att behandla allergisymtom som utslag, klåda och rinnande näsa. Det kan användas för att känna dig sömnig / avslappnad före och efter operationen eller för att hjälpa vissa narkotiska smärtstillande medel (såsom meperidin) att fungera bättre. Suppositorieformen används när mediciner inte kan tas genom munnen. Prometazin är en antihistamin och fungerar genom att blockera en viss naturlig substans (histamin) som din kropp gör under en allergisk reaktion. Dess andra effekter (som illamående, lugnande, smärtlindring) kan fungera genom att påverka andra naturliga ämnen (såsom acetylkolin) och genom att verka direkt på vissa delar av hjärnan.

Hur man använder

Packa upp och sätt in ett suppositorium rektalt enligt din läkare, vanligtvis 2 till 4 gånger dagligen. Fortsätt ligga i några minuter efter att ha använt detta läkemedel, och undvik att ha avföring i en timme eller längre så att läkemedlet kommer att absorberas. Suppositoriet är endast för rektal användning. Vid rörelsesjuka bör den första dosen prometazin användas 30 till 60 minuter innan resan påbörjas. För allergier kan detta läkemedel användas en gång dagligen vid sänggåendet för att undvika att bli dåsig under dagen. Vid användning före operation kan prometazin användas kvällen före eller strax före ingreppet och kan fortsättas efteråt enligt anvisningarna. Dosen baseras på din ålder, medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Hos barn kan dosen också baseras på vikt. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare än anvisat. Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Bieffekter

Dåsighet, yrsel, förstoppning, dimsyn eller muntorrhet kan förekomma. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. För att lindra muntorrhet, suga (sockerfritt) hårt godis eller isflis, tugga (sockerfritt) tuggummi, drick vatten eller använd en saliversättning. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: svimning, långsam hjärtslag, mentala / humörförändringar (såsom hallucinationer, nervositet, irritabilitet, rastlöshet, förvirring), ovanliga / okontrollerade rörelser (såsom fast uppåtblick, nacke vridning, tungrörelser), skakningar (tremor), svårigheter att urinera, lätt blödning / blåmärken, tecken på infektion (såsom feber, ihållande halsont), svår mag- / buksmärta, ihållande illamående / kräkningar, gula ögon / hud. Sök genast medicinsk hjälp om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive: långsam / grund andning, kramper. Denna medicinering kan sällan orsaka ett mycket allvarligt tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom (NMS). Få medicinsk hjälp omedelbart om du har något av följande symtom: feber, muskelstelhet / smärta / ömhet / svaghet, svår trötthet, svår förvirring, svettning, snabb / oregelbunden hjärtslag, mörk urin, tecken på njurproblem (såsom förändring i mängden urin). En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter. Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder prometazin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till andra fenotiaziner (såsom proklorperazin); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: andningsproblem (såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom-KOL, sömnapné), blod- / immunsystemproblem (såsom benmärgsdepression), högt tryck i ögat (glaukom), hjärtsjukdomar (såsom oregelbunden hjärtrytm), högt blodtryck, leversjukdom, vissa hjärnsjukdomar (såsom malignt neuroleptikasyndrom, Reyes syndrom, kramper), mag- / tarmproblem (såsom blockering, sår) , överaktiv sköldkörtel (hypertyreoidism), svårigheter att urinera (till exempel på grund av förstorad prostata). Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig eller dimsyn. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som behöver vakenhet eller tydlig syn tills du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis). Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter). Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Begränsa din tid i solen. Undvik solarium och solljus. Använd solskyddsmedel och använd skyddskläder när du är utomhus. Tala omedelbart till din läkare om du blir solbränd eller har hudblåsor / rodnad. Detta läkemedel kan få dig att svettas mindre, vilket gör att du är mer benägna att få värmeslag. Undvik att göra saker som kan göra att du överhettas, till exempel hårt arbete eller träning i varmt väder, eller använda badtunnor. När vädret är varmt, drick mycket vätska och klä dig lätt. Om du överhettas, leta snabbt efter en plats att svalna och vila. Få medicinsk hjälp omedelbart om du har feber som inte försvinner, mental / humörförändringar, huvudvärk eller yrsel. Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt långsam andning (se avsnittet Varning). Detta läkemedel kan ofta orsaka spänning hos små barn istället för dåsighet. Särskild försiktighet bör iakttas vid användning av detta läkemedel hos barn som har tappat mycket vätska (uttorkning), de som har en familjehistoria av plötsligt spädbarnsdödssyndrom (SIDS) och de som är svåra att vakna från sömnen. Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt sömnighet, förvirring, förstoppning eller problem med urinering. Dåsighet och förvirring kan öka risken för att falla. Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Det är okänt om prometazin övergår i bröstmjölk. Det kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Lagring

Förvara i kylskåp. Frys inte. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

interaktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande. Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: antihistaminer applicerade på huden (såsom difenhydraminkräm, salva, spray), metoklopramid. Risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam / grund andning, svår dåsighet / yrsel) kan ökas om detta läkemedel används tillsammans med andra produkter som också kan orsaka sömnighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter såsom opioidvärk eller hostlindrande medel (såsom kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel. (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller andra antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin). Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (såsom allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter säkert. Detta läkemedel kan störa vissa laboratorietester (inklusive vissa graviditetstester, glukostoleransprov, allergitestning), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

Överdos

Detta läkemedel kan vara skadligt vid förtäring. Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå över eller andas. Annars, ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera: svår sömnighet / yrsel, svimning, långsam / grunt andning, kramper, muskelstelhet / ryckningar, vidgade pupiller. Hos barn kan mentala / humörförändringar (som rastlöshet, irritabilitet, hallucinationer) förekomma före sömnighet.

https://www.youtube.com/watch?v=vEn_AreNbMc

Senast uppdaterad den 5 mars 2021 av administration

sv_SESvenska