Produktbild

Produktinformation

 • Kommersiellt namn: Abilify
 • Aktiv beståndsdel: Aripiprazol
 • Produktionsform: Biljard
 • Utnyttjande: Behandlar psykotiska problem och bipolaritet
 • Tillgänglig dosering: 5 mg, 10 mg, 15 mg och 30 mg

INGEN LEVERANS TILL: USA

Abilify (Aripiprazole)

Köp Aripiprazole utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa aripiprazol uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antidepressiva medel läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Aripiprazole utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Aripiprazole utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Aripiprazole utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har bästa aripiprazolpriserna utan att recept behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Aripiprazole utan kvitto.

DoseringKvantitetPrisSe
20 mg30 pillernu20ac97.00n
20 mg60 pillernu20ac131.00n
20 mg90 pillernu20ac149.00n
20 mg120 pillernu20ac169.00n
20 mg180 pillernu20ac195.00n

Om Aripiprazole

Aripiprazol används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (såsom bipolär sjukdom, schizofreni, Tourettes syndrom och irritabilitet i samband med autistisk störning). Det kan också användas i kombination med andra mediciner för att behandla depression. Aripiprazol är känt som ett antipsykotiskt läkemedel (atypisk typ). Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier i hjärnan (neurotransmittorer).

Översikt

Aripiprazol används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (såsom bipolär sjukdom, schizofreni, Tourettes syndrom och irritabilitet i samband med autistisk störning). Det kan också användas i kombination med andra mediciner för att behandla depression. Aripiprazol är känt som ett antipsykotiskt läkemedel (atypisk typ). Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier i hjärnan (neurotransmittorer). Detta läkemedel kan minska hallucinationer och förbättra din koncentration. Det hjälper dig att tänka tydligare och mer positivt om dig själv, känna dig mindre nervös och ta en mer aktiv del i vardagen. Aripiprazol kan behandla svåra humörsvängningar och minska hur ofta humörsvängningar uppstår.

Hur beställer jag Cetirizine utan recept online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Aripiprazole utan recept

 1. Sök efter Aripiprazole-varianter

  Det kan finnas fler Aripiprazol varianter tillgängliga . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Aripiprazol som passar bäst

  Aripiprazole finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Aripiprazole online

  Beställ Aripiprazole och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill du lära dig mer om priser och rabatter på Aripiprazole? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

Läs läkemedelsguiden och, om tillgänglig, patientinformationsbladet som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar ta aripiprazol och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal. Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat enligt din läkare, vanligtvis en gång dagligen. Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd, svar på behandling, ålder och andra mediciner du kan ta.

 1. Var noga med att berätta för din läkare och farmaceut om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter). För att minska risken för biverkningar kan din läkare be dig att starta detta läkemedel i låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant. Tillverkaren instruerar att svälja detta läkemedel helt. Men många liknande läkemedel (tabletter med omedelbar frisättning) kan delas / krossas. Följ din läkares anvisningar om hur du tar detta läkemedel.
 2. Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät försiktigt dosen med en speciell mätanordning / kopp. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller längre än föreskrivet. Ditt tillstånd kommer inte att förbättras snabbare och risken för biverkningar kommer att öka. Det kan ta flera veckor innan du får full nytta av detta läkemedel.
 3. Använd detta läkemedel regelbundet för att få mest nytta av det. Ta det vid samma tid varje dag för att hjälpa dig att komma ihåg. Fortsätt ta detta läkemedel även om du mår bra. Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare. Vissa tillstånd kan bli värre när detta läkemedel plötsligt stoppas. Din dos kan behöva minskas gradvis. Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Bieffekter

följande biverkningar är kända vid användning av detta läkemedel:

 • Yrsel
 • yrsel
 • dåsighet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • överskott av saliv / dregling
 • suddig syn
 • viktökning
 • förstoppning
 • huvudvärk och sömnproblem kan uppstå.

Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Yrsel och yrsel kan öka risken för att falla. Stå långsamt upp när du reser dig från sittande eller liggande ställning. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive:

 • svimning
 • mentala / humörförändringar (såsom ökad ångest, depression, självmordstankar)
 • problem med att svälja
 • rastlöshet (särskilt i benen)
 • skakningar
 • muskelspasm
 • maskliknande ansiktsuttryck
 • anfall, problem med att kontrollera vissa drifter (som spel, sex, äta eller handla)
 • avbruten andning under sömnen

Detta läkemedel kan sällan få ditt blodsocker att stiga, vilket kan orsaka eller förvärra diabetes. Tala omedelbart till din läkare om du har symtom på högt blodsocker, såsom ökad törst / urinering. Om du redan har diabetes, kontrollera ditt blodsocker regelbundet enligt anvisningarna och dela resultaten med din läkare. Din läkare kan behöva justera din diabetesmedicin, ditt träningsprogram eller din diet. Denna medicinering kan sällan orsaka ett tillstånd som kallas tardiv dyskinesi. I vissa fall kan detta tillstånd vara permanent. Tala omedelbart till din läkare om du utvecklar ovanliga okontrollerade rörelser (särskilt i ansiktet, munnen, tungan, armarna eller benen).

Denna medicinering kan sällan orsaka ett mycket allvarligt tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom (NMS). Sök genast medicinsk hjälp om du har något av följande symtom:

 • feber
 • muskelstelhet / smärta / ömhet / svaghet
 • svår trötthet
 • svår förvirring
 • svettas
 • snabb / oregelbunden hjärtslag
 • mörk urin
 • tecken på njurproblem (såsom förändring i urinmängden)

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: feber, svullna lymfkörtlar, utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter. Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar aripiprazol, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser (som propylenglykol), som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • problem med blodflödet i hjärnan (såsom cerebrovaskulär sjukdom, stroke)
 • diabetes (inklusive familjehistoria)
 • hjärtproblem (såsom lågt blodtryck
 • kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag)
 • nervsystemproblem (såsom demens, NMS, kramper)
 • övervikt, lågt antal vita blodkroppar (inklusive historia av lågt antal vita blodkroppar orsakade av mediciner) sväljproblem
 • andningssvårigheter under sömnen (sömnapné)

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig eller dimsyn. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som behöver vakenhet eller tydlig syn tills du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Denna medicinering kan få dig att svettas mindre, vilket gör att du är mer benägna att få värmeslag. Undvik att göra saker som kan göra att du överhettas, till exempel hårt arbete eller träning i varmt väder, eller använda badtunnor. När vädret är varmt, drick mycket vätska och klä dig lätt. Om du överhettas, leta snabbt efter en plats att svalna och vila. Få medicinsk hjälp omedelbart om du har:

 • feber som inte försvinner
 • mentala / humörförändringar
 • huvudvärk
 • eller yrsel

Flytande beredningar av denna produkt kan innehålla socker. Försiktighet rekommenderas om du har diabetes. Fråga din läkare eller apotekspersonal om hur du använder produkten på ett säkert sätt. Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt anfall, dåsighet, yrsel, yrsel, förvirring, tardiv dyskinesi, sväljproblem och andra allvarliga (sällan dödliga) biverkningar. (Se även avsnittet Varning.) Dåsighet, yrsel, yrsel och förvirring kan öka risken för att falla. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter). Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Spädbarn födda till mödrar som har använt detta läkemedel under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan sällan utveckla symtom inklusive muskelstelhet eller skakighet, dåsighet, utfodrings- / andningssvårigheter eller konstant gråt. Om du märker något av dessa symtom hos din nyfödda, särskilt under den första månaden, berätta för läkaren omedelbart. Eftersom obehandlade psykiska / humörsproblem (som bipolär sjukdom, schizofreni) kan vara ett allvarligt tillstånd, sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare föreskriver det. Om du planerar graviditet, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, diskutera omedelbart med din läkare fördelarna och riskerna med att använda detta läkemedel under graviditeten. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Hur ska jag förvara?

 • Förvara tabletten och den orala vätskan vid rumstemperatur, borta från ljus och fukt.
 • Kasta den orala lösningen 6 månader efter öppnandet eller efter utgångsdatumet, beroende på vilket som kommer först.
 • Förvara inte i badrummet.
 • Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 • Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 • Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande. En produkt som kan interagera med detta läkemedel är:

 1. Metoklopramid. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som orsakar sömnighet som opioidvärk eller hostlindrande medel (såsom kodin, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, lorazepam, zolpidem) muskelavslappnande medel (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).
 2. Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (t.ex. allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan vara: mycket snabb hjärtslag, medvetslöshet.

Vanliga frågor

Last Updated on september 13, 2021 by administration

varning

Innehållet på denna webbplats är endast av informativt syfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vänligen kontakta läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor angående ett medicinskt tillstånd. Bortse inte från professionell medicinsk rådgivning eller försena att söka det på grund av något du har läst på denna webbplats.

Snabb, diskret och säker leverans

Inget recept krävs

100% Pengarna-tillbaka-garanti

Pålitlig och bra service

Läkemedel för
Actos (1)
Adalat (1)
Addyi (1)
Adipex (1)
Aldara (1)
Alesse (1)
Aleve (1)
Alli (1)
Altace (1)
Amaryl (1)
Ambien (3)
Amoxil (1)
Anacin (1)
Aralen (1)
Artane (1)
Asacol (1)
Atarax (1)
Ativan (1)
Avana (1)
Avapro (1)
Beloc (1)
Benzac (1)
Bimat (1)
Buspar (1)
Buspin (1)
Calan (1)
Celexa (1)
Cialis (1)
Cipro (1)
Clomid (1)
Kodein (1)
Cozaar (1)
Detrol (1)
Diamox (1)
Dutas (1)
Elavil (1)
Emsam (1)
Endep (1)
Evista (1)
Evorel (1)
Flagyl (1)
Fliban (1)
Flomax (1)
Floxin (1)
Hoodia (1)
Hyzaar (1)
Hyzyd (1)
Keflex (1)
Lasix (1)
Levlen (1)
Lyrica (1)
Maxalt (1)
Medrol (1)
Mobic (1)
Morfin (1)
Motrin (1)
Nexium (1)
Omez (1)
Pariet (1)
Paxil (1)
Plavix (1)
Prozac (1)
Qutan (1)
Revia (1)
Selgin (1)
Slimex (1)
Soma (1)
Sonat (1)
Suprax (1)
Trimox (1)
Trinex (1)
Unisom (1)
valium (2)
Vaniqa (1)
Vermox (1)
Viagra (1)
Xanax (2)
Yasmin (1)
Zantac (1)
Zebeta (1)
Zocor (1)
Zofran (1)
Zoloft (1)
Zyban (1)
Zyrtec (1)
sv_SESvenska