Produktbild

Produktinformation

 • Kommersiellt namn: Generisk Cipro
 • Huvudingrediens: Ciprofloxacin
 • Produktionsform: Biljard
 • Utnyttjande: Behandlar smittsamma sjukdomar
 • Tillgänglig dosering: 250 mg och 500 mg

INGEN LEVERANS TILL: USA

Cipro (Ciprofloxacin)

Köp Cipro utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa Cipro (Generic) uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antibiotika läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Cipro utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Cipro utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Cipro utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har de bästa Cipro-priserna utan att recept behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Cipro utan kvitto.

DoseringKvantitetPrisTill vagnen
10 mg30 pillernu20ac88.00n
10 mg60 pillernu20ac117.00n
10 mg90 pillernu20ac129.00n
10 mg120 pillernu20ac141.00n
10 mg180 pillernu20ac153.00n
25 mg30 pillernu20ac89.00n
25 mg60 pillernu20ac117.00n
25 mg90 pillernu20ac129.00n
25 mg120 pillernu20ac141.00n
25 mg180 pillernu20ac153.00n
50 mg30 pillernu20ac95.00n
50 mg60 pillernu20ac127.00n
50 mg90 pillernu20ac143.00n
50 mg120 pillernu20ac161.00n
50 mg180 pillernu20ac183.00n

Om Cipro

Detta läkemedel används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner. Ciprofloxacin tillhör en klass läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta antibiotikum behandlar endast bakterieinfektioner. Det fungerar inte för virusinfektioner (som förkylning, influensa).

Översikt

Detta läkemedel används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner. Ciprofloxacin tillhör en klass läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta antibiotikum behandlar endast bakterieinfektioner. Det fungerar inte för virusinfektioner (som förkylning, influensa). Att använda antibiotika när det inte behövs kan orsaka att det inte fungerar för framtida infektioner.

https://#/watch?v=P05fJo2mVA8

Hur beställer jag Cipro utan recept online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Cipro utan recept

 1. Sök efter Cipro-varianter

  Det kan finnas mer Cipro tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Cipro passar bäst

  Cipro finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Cipro online

  Beställ Cipro och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Cipro priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

Läs läkemedelsguiden och, om tillgänglig, patientinformationsbroschyren som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar ta ciprofloxacin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

 1. Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat enligt din läkare, vanligtvis två gånger om dagen på morgonen och kvällen.
 2. Tabletten kan ha en bitter smak om du delar, tuggar eller krossar den innan du tar den. Tillverkaren rekommenderar att man sväljer tabletten hela av denna anledning.
 3. Doseringen och längden på behandlingen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Drick mycket vätska medan du tar detta läkemedel såvida inte din läkare säger något annat.
 4. Ta detta läkemedel minst 2 timmar före eller 6 timmar efter att ha tagit andra produkter som kan binda till det, vilket minskar dess effektivitet. Fråga din apotekspersonal om de andra produkterna du tar. Några exempel inkluderar: kinapril, sevelamer, sukralfat, vitaminer / mineraler (inklusive järn- och zinktillskott) och produkter som innehåller magnesium, aluminium eller kalcium (såsom antacida, didanosinlösning, kalciumtillskott).
 5. Kalciumrika livsmedel, inklusive mejeriprodukter (som mjölk, yoghurt) eller kalciumberikad juice, kan också minska effekten av detta läkemedel. Ta detta läkemedel minst 2 timmar före eller 6 timmar efter att ha ätit kalciumrika livsmedel, såvida du inte äter dessa livsmedel som en del av en större måltid som innehåller andra (icke-kalciumrika) livsmedel. Dessa andra livsmedel minskar den kalciumbindande effekten.
 6. Fråga din läkare eller apotekspersonal om hur du säkert använder kosttillskott / ersättningar med detta läkemedel.
 7. För bästa effekt, ta detta antibiotikum vid jämnt fördelade tider. För att hjälpa dig komma ihåg, ta detta läkemedel vid samma tidpunkter varje dag.

Fortsätt att ta detta läkemedel tills den föreskrivna mängden är klar, även om symtomen försvinner efter några dagar. Att stoppa medicinen för tidigt kan leda till att infektionen återkommer. Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Bieffekter

 • Illamående
 • Diarre
 • Yrsel
 • Oklarhet
 • Huvudvärk
 • Problem med att sova kan uppstå

Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive:

 • ovanlig blåmärken / blödning
 • tecken på en ny infektion (såsom ny / ihållande feber, ihållande halsont)
 • tecken på njurproblem (såsom förändring i urinmängden, röd / rosa urin)
 • tecken på leverproblem (såsom ovanlig trötthet, mag- / buksmärta, ihållande illamående / kräkningar, gula ögon / hud, mörk urin)

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive:

 • svår yrsel
 • svimning
 • snabb / oregelbunden hjärtslag
 • tecken på ett tår / brott i huvudblodkärlet som kallas aorta (plötslig / svår smärta i mage / bröst / rygg, hosta, andfåddhet)

Detta läkemedel kan sällan orsaka ett allvarligt tarmtillstånd (Clostridium difficile-associerad diarré) på grund av en typ av resistenta bakterier. Detta tillstånd kan uppstå under behandlingen eller veckor till månader efter att behandlingen har slutat. Tala omedelbart till din läkare om du utvecklar: ihållande diarré, mag- eller magont / kramper, blod / slem i avföringen. Använd inte läkemedel mot diarré eller opioider om du har några av dessa symtom eftersom dessa produkter kan förvärra dem.

Användning av detta läkemedel under långa eller upprepade perioder kan leda till oral tröst eller en ny jästinfektion. Kontakta din läkare om du märker vita fläckar i munnen, en förändring i vaginal urladdning eller andra nya symtom. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar ciprofloxacin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till andra kinolonantibiotika såsom norfloxacin, gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin eller ofloxacin; eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • diabetes
 • hjärtproblem (till exempel nyligen hjärtinfarkt)
 • led- / senproblem (såsom tendinit, bursit)
 • njursjukdom
 • leversjukdom
 • psykiska / humörsjukdomar (såsom depression)
 • myasthenia gravis
 • nervproblem (såsom perifer neuropati)
 • kramper
 • tillstånd som ökar risken för kramper (såsom hjärnskador / hjärnskador, hjärntumörer, hjärnatheroskleros)
 • blodkärlproblem (såsom aneurysm eller blockering av aorta eller andra blodkärl
 • härdning av artärerna)
 • högt blodtryck
 • vissa genetiska tillstånd (Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom)

Ciprofloxacin kan orsaka ett tillstånd som påverkar hjärtrytmen (QT-förlängning). QT-förlängning kan sällan orsaka allvarliga (sällan dödliga) snabba / oregelbundna hjärtslag och andra symtom (såsom svår yrsel, svimning) som behöver läkare direkt.

Risken för QT-förlängning kan ökas om du har vissa medicinska tillstånd eller tar andra läkemedel som kan orsaka QT-förlängning. Innan du använder ciprofloxacin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar och om du har något av följande tillstånd: vissa hjärtproblem (hjärtsvikt, långsam hjärtslag, QT-förlängning i EKG), familjehistoria av vissa hjärtproblem (QT förlängning i EKG, plötslig hjärtdöd). Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet kan också öka risken för QT-förlängning. Denna risk kan öka om du använder vissa läkemedel (som diuretika / "vattenpiller") eller om du har tillstånd som svår svettning, diarré eller kräkningar. Tala med din läkare om att använda ciprofloxacin på ett säkert sätt.

Detta läkemedel kan sällan orsaka allvarliga förändringar i blodsockret, särskilt om du har diabetes. Kontrollera ditt blodsocker regelbundet enligt anvisningarna och dela resultaten med din läkare. Se upp för symtom på högt blodsocker, såsom ökad törst / urinering. Ciprofloxacin kan öka de blodsockersänkande effekterna av medicinen glyburid. Se också efter symtom på lågt blodsocker som plötslig svettning, skakningar, snabb hjärtslag, hunger, dimsyn, yrsel eller stickande händer / fötter. Det är en bra vana att bära glukostabletter eller gel för att behandla lågt blodsocker. Om du inte har dessa pålitliga former av glukos, höjer du snabbt blodsockret genom att äta en snabb sockerkälla som bordssocker, honung eller godis, eller genom att dricka fruktjuice eller läsk utan diet. Tala genast om för din läkare om reaktionen och användningen av denna produkt. För att förhindra lågt blodsocker, äta måltider regelbundet och hoppa inte över måltider. Din läkare kan behöva byta dig till ett annat antibiotikum eller justera dina diabetesläkemedel om någon reaktion uppstår.

 • Detta läkemedel kan göra dig yr. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).
 • Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Begränsa din tid i solen. Undvik solarium och sollampor. Använd solskyddsmedel och använd skyddskläder när du är utomhus. Tala omedelbart till din läkare om du blir solbränd eller har hudblåsor / rodnad.
 • Ciprofloxacin kan orsaka att levande bakterievacciner (som tyfusvaccin) inte fungerar lika bra. Ta inte några vaccinationer / vaccinationer medan du använder detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig.
 • Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt led- / senproblem. Äldre vuxna kan ha större risk för senproblem (särskilt om de också tar kortikosteroider som prednison eller hydrokortison), QT-förlängning och en plötslig tår / bristning i huvudblodkärlet (aorta).

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Hur ska jag förvara?

 1. Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 2. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 3. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 4. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Se även avsnittet Hur man använder och försiktighetsåtgärder. Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: ”blodförtunnande medel” (såsom acenokumarol, warfarin), strontium. Många läkemedel förutom ciprofloxacin kan påverka hjärtrytmen (QT-förlängning), inklusive bland annat amiodaron, dofetilid, kinidin, prokainamid, sotalol. Detta läkemedel kan sakta ner avlägsnandet av andra mediciner från kroppen, vilket kan påverka hur de fungerar.

Exempel på drabbade läkemedel inkluderar bland annat duloxetin, flibanserin, lomitapid, pirfenidon, tasimelteon, tizanidin. Undvik att dricka stora mängder drycker som innehåller koffein (kaffe, te, cola), äta stora mängder choklad eller ta receptfria produkter som innehåller koffein. Detta läkemedel kan öka och / eller förlänga effekterna av koffein.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter.

Vanliga frågor

Senast uppdaterad den 17 juli 2021 av

varning

Innehållet på denna webbplats är endast av informativt syfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vänligen kontakta läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor angående ett medicinskt tillstånd. Bortse inte från professionell medicinsk rådgivning eller försena att söka det på grund av något du har läst på denna webbplats.

Snabb, diskret och säker leverans

Inget recept krävs

100% Pengarna-tillbaka-garanti

Pålitlig och bra service

Läkemedel för
Actos (1)
Adalat (1)
Addyi (1)
Adipex (1)
Aldara (1)
Alesse (1)
Aleve (1)
Alli (1)
Altace (1)
Amaryl (1)
Ambien (3)
Amoxil (1)
Anacin (1)
Aralen (1)
Artane (1)
Asacol (1)
Atarax (1)
Ativan (1)
Avana (1)
Avapro (1)
Beloc (1)
Benzac (1)
Bimat (1)
Buspar (1)
Buspin (1)
Calan (1)
Celexa (1)
Cialis (1)
Cipro (1)
Clomid (1)
Kodein (1)
Cozaar (1)
Detrol (1)
Diamox (1)
Dutas (1)
Elavil (1)
Emsam (1)
Endep (1)
Evista (1)
Evorel (1)
Flagyl (1)
Fliban (1)
Flomax (1)
Floxin (1)
Hoodia (1)
Hyzaar (1)
Hyzyd (1)
Keflex (1)
Lasix (1)
Levlen (1)
Lyrica (1)
Maxalt (1)
Medrol (1)
Mobic (1)
Morfin (1)
Motrin (1)
Nexium (1)
Omez (1)
Pariet (1)
Paxil (1)
Plavix (1)
Prozac (1)
Qutan (1)
Revia (1)
Selgin (1)
Slimex (1)
Soma (1)
Sonat (1)
Suprax (1)
Trimox (1)
Trinex (1)
Unisom (1)
valium (2)
Vaniqa (1)
Vermox (1)
Viagra (1)
Xanax (2)
Yasmin (1)
Zantac (1)
Zebeta (1)
Zocor (1)
Zofran (1)
Zoloft (1)
Zyban (1)
Zyrtec (1)
sv_SESvenska