Köp Duloxetine utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa c uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antidepressiva medel läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Duloxetin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Duloxetin utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Duloxetin utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har de bästa Duloxetin-priserna utan att recept behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, tillförlitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Duloxetine utan kvitto.

[tabell "99" hittades inte /]

Om Duloxetin

Generisk Cymbalta (duloxetin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla depression och ångest. Generisk Cymbalta kan också användas för att lindra pågående smärta på grund av medicinska tillstånd som kronisk ryggsmärta, artrit eller fibromyalgi (ett tillstånd som orsakar utbredd smärta) eller nervsmärta (perifer neuropati) hos personer med diabetes. Generisk Cymbalta kan minska nervositeten och förbättra dina energinivåer, sömn, humör och aptit.

Översikt

Generisk Cymbalta (duloxetin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla depression och ångest. Generisk Cymbalta kan också användas för att lindra pågående smärta på grund av medicinska tillstånd som kronisk ryggsmärta, artrit eller fibromyalgi (ett tillstånd som orsakar utbredd smärta) eller nervsmärta (perifer neuropati) hos personer med diabetes. Generisk Cymbalta kan minska nervositeten och förbättra dina energinivåer, sömn, humör och aptit. Detta läkemedel kan också minska smärtan på grund av vissa medicinska tillstånd. Cymbalta och dess generiska, duloxetin, är kända som en serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Detta läkemedel fungerar genom att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen (serotonin och noradrenalin) i hjärnan.

https: // #/watch? v = M2GpybaK1Z0

Hur beställer jag Duloxetin utan recept online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Duloxetine utan recept

 1. Sök efter Duloxetin-varianter

  Det kan finnas mer Duloxetin tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Duloxetin som passar bäst

  Duloxetin finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Duloxetine online

  Beställ Duloxetin och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill du lära dig mer om Duloxetin priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

 1. Läs läkemedelsguiden och, om tillgängligt, patientinformationsbladet som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar använda duloxetin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
 2. Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare, vanligtvis 1 eller 2 gånger om dagen med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Svälj kapseln hela. Krossa inte eller tugga kapseln eller blanda inte innehållet med mat eller vätska. Om du gör det kan du frigöra allt läkemedlet samtidigt, vilket ökar risken för biverkningar. Dosen baseras på din ålder, medicinska tillstånd och svar på behandlingen.
 3. För att minska risken för biverkningar kan din läkare be dig att starta detta läkemedel i låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant.
 4. Ta detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. För att hjälpa dig att komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt (er) varje dag. Det är viktigt att fortsätta ta detta läkemedel enligt ordination även om du mår bra.

Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare. Vissa tillstånd kan bli värre när detta läkemedel plötsligt stoppas. Du kan också uppleva symtom som yrsel, förvirring, humörsvängningar, huvudvärk, trötthet, diarré, sömnförändringar och korta känslor som liknar elchock. Din dos kan behöva minskas gradvis för att minska biverkningarna. Rapportera alla nya eller förvärrade symtom direkt. Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Vilka är biverkningarna av detta läkemedel?

 • Illamående
 • Torr mun
 • Förstoppning
 • Aptitlöshet
 • Trötthet
 • Dåsighet
 • Ökad svettning kan förekomma

Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare omedelbart. Yrsel eller yrsel kan uppstå, särskilt när du först börjar eller ökar din dos av detta läkemedel. För att minska risken för yrsel, yrsel eller faller, stå upp långsamt när du stiger från sittande eller liggande ställning. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Detta läkemedel kan höja ditt blodtryck. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och tala om för din läkare om resultaten är höga. Tala omedelbart till din läkare om någon av dessa allvarliga biverkningar uppträder:

 • förvirring
 • lätt blåmärken / blödningar
 • minskat intresse för sex
 • förändringar i sexuell förmåga
 • muskelkramper / svaghet
 • skakningar
 • svårigheter att urinera
 • tecken på leverproblem (såsom mag- / buksmärta, ihållande illamående, kräkningar, gula ögon / hud, mörk urin)

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive:

 • svarta / blodiga avföring
 • kräkningar som ser ut som kaffesump
 • beslag
 • ögonsmärta / svullnad / rodnad
 • utvidgade elever
 • synförändringar (som att se regnbågar runt ljus på natten, suddig syn).

Detta läkemedel kan öka serotonin och orsaka sällan ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner). Sök genast medicinsk hjälp om du utvecklar några av följande symtom:

 • snabb hjärtslag
 • hallucinationer
 • förlust av samordning
 • svår yrsel
 • svår illamående / kräkningar / diarré
 • ryckande muskler
 • oförklarlig feber
 • ovanlig agitation / rastlöshet

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen)
 • svår yrsel
 • problem att andas
 • hudblåsor
 • munsår

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar duloxetin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • personlig eller familjehistoria av psykiatriska störningar (såsom bipolär / manisk-depressiv sjukdom)
 • personlig eller familjehistoria av självmordsförsök
 • blödningsproblem
 • personlig eller familjehistoria av glaukom (vinkelförslutningstyp)
 • högt blodtryck
 • njursjukdom
 • leversjukdom
 • anfallsåkomma
 • magproblem (såsom långsam tömning av magen)
 • användning / missbruk av alkohol

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Om du har diabetes kan duloxetin påverka ditt blodsocker. Kontrollera ditt blodsocker regelbundet enligt anvisningarna och dela resultaten med din läkare. Din läkare kan behöva justera din diabetesmedicin, ditt träningsprogram eller din diet. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt blödning, yrsel, yrsel eller förlust av koordination. Äldre vuxna kan också vara mer benägna att utveckla en typ av saltobalans (hyponatremi), särskilt om de tar "vattenpiller" (diuretika). Yrsel, yrsel eller förlust av koordination kan öka risken för att falla.

Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt aptitlöshet och viktminskning. Övervaka vikt och längd hos barn som tar detta läkemedel. Se även Varning.

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. När detta läkemedel tas under de senaste 30 dagarna av graviditeten kan mamman ha en ökad blödningsrisk vid födseln. Detta läkemedel kan också skada ett ofödat barn. Spädbarn födda till mödrar som har använt detta läkemedel under de senaste tre månaderna av graviditeten kan sällan utveckla abstinenssymptom som matnings- / andningssvårigheter, kramper, muskelstelhet eller konstant gråt. Om du märker något av dessa symtom hos din nyfödda, berätta omedelbart för läkaren.

Eftersom obehandlade psykiska / humörsproblem (som depression, ångest) kan vara ett allvarligt tillstånd, sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare har instruerat det. Om du planerar graviditet, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, diskutera omedelbart fördelarna och riskerna med att använda detta läkemedel under graviditeten med din läkare. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Hur du förvarar

 1. Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 2. Förvara inte i badrummet.
 3. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 4. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 5. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Det är viktigt att hålla en lista över alla produkter du använder, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan godkänd läkare.

 1. Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: andra läkemedel som kan orsaka blödning / blåmärken (inklusive "blodförtunnande medel" såsom warfarin, NSAID som ibuprofen och trombocytläkemedel såsom klopidogrel).
 2. Andra läkemedel kan påverka avlägsnandet av generisk Cymbalta (duloxetin) från kroppen, vilket kan påverka hur duloxetin fungerar. Exempel på dessa typer av läkemedel inkluderar bland annat cimetidin och vissa kinolonantibiotika (såsom ciprofloxacin, enoxacin).
 3. Generisk cymbalta kan sakta ner avlägsnandet av andra mediciner från kroppen, vilket kan påverka hur de fungerar. Några exempel på drabbade läkemedel inkluderar antipsykotika (såsom tioridazin), tricykliska antidepressiva medel (såsom desipramin, imipramin) och antiarytmiska läkemedel (såsom propafenon, flekainid, kinidin), bland andra.
 4. Att ta MAO-hämmare med generisk Cymbalta kan orsaka en allvarlig (möjligen dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (tranylcypromin, prokarbazin, isokarboxazid, rasagilin, linezolid, safinamid, metylenblått, moklobemid, fenelzin,, selegilin) under behandling med generisk Cymbalta. De flesta MAO-hämmare ska inte heller tas under två veckor före och minst fem dagar efter behandling med detta läkemedel. Fråga din licensierade läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.
 5. Din risk för serotonergt syndrom / toxicitet ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin. Exempel inkluderar vissa antidepressiva medel (inklusive SSRI såsom fluoxetin / paroxetin, andra SNRI som desvenlafaxin / venlafaxin), gatudroger som MDMA / 'ecstasy', tryptofan och johannesört, bland andra. Din risk för serotonergt syndrom / toxicitet kan vara högre när du börjar eller ökar dosen av dessa läkemedel.
 6. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som orsakar sömnighet, inklusive antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin), muskelavslappnande medel, sömn- eller ångestläkemedel (såsom alprazolam, diazepam, zolpidem), narkotiska smärtstillande medel (såsom kodin ), alkohol och marijuana (cannabis). Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (som allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter säkert tillsammans med generiska Cymbalta.
 7. Aspirin kan öka risken för blödning när den används med detta läkemedel. Men om din licensierade läkare har uppmanat dig att ta lågdosaspirin (vanligtvis i doser på 81-325 mg per dag), bör du fortsätta ta det om inte din licensierade läkare säger något annat.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan vara: svår sömnighet, svimning.

Vanliga frågor

Senast uppdaterad den 26 november 2021 av Laair Breclikos

sv_SESvenska