Köp Escitalopram utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa escitalopramoxalat uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antidepressiva medel läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Escitalopram Oxalat utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Escitalopram Oxalate Receptfria Priser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Escitalopram Oxalate utan att använda recept, granskare från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har de bästa Escitalopram Oxalate priserna utan en recept behövs. Detta företag skickar över hela världen (ej till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret frakt efter att du har valt att köpa Escitalopram Oxalate utan kvitto.

[tabell "101" hittades inte /]

Översikt

Escitalopram används för att behandla depression och ångest. Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan ett visst naturligt ämne (serotonin) i hjärnan. Escitalopram tillhör en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det kan förbättra din energinivå och känslor av välbefinnande och minska nervositeten.

https://#/watch?v=ui0suwGsLBM

Hur man beställer Escitalopram Oxalate utan recept online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Escitalopram Oxalat utan recept

 1. Sök efter Escitalopram Oxalate varianter

  Det kan finnas mer Escitalopram Oxalat tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Escitalopram Oxalate som passar bäst 

  Escitalopram Oxalate finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken kvantitet som passar dina behov bäst, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Escitalopram Oxalate online

  Beställ Escitalopram Oxalate och dra nytta av upp till 70% av vanliga priser. Vill lära sig mer om Escitalopram Oxalate priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

 • Läs Läkemedelsguiden och, om tillgänglig, patientinformationsbroschyren från din farmaceut innan du börjar ta escitalopram och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
 • Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis en gång dagligen på morgonen eller kvällen. Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd, behandlingssvar, ålder och andra mediciner du kan ta. Se till att berätta för din läkare och apotekspersonal om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).
 • Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät dosen noggrant med en speciell mätanordning / sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.
 • För att minska risken för biverkningar kan din läkare be dig att börja ta detta läkemedel i låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller längre än föreskrivet. Ditt tillstånd kommer inte att förbättras snabbare och risken för biverkningar kommer att öka. Ta detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. Ta det vid samma tid varje dag för att hjälpa dig att komma ihåg.
 • Fortsätt ta detta läkemedel även om du mår bra. Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare. Vissa tillstånd kan bli värre när detta läkemedel plötsligt stoppas. Du kan också uppleva symtom som humörsvängningar, huvudvärk, trötthet, sömnbyten och korta känslor som liknar elchock. För att förhindra dessa symtom medan du avbryter behandlingen med detta läkemedel kan din läkare minska din dos gradvis. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information. Rapportera alla nya eller förvärrade symtom direkt.

Det kan ta 1 till 2 veckor att känna en fördel med detta läkemedel och 4 veckor att känna den fulla nyttan av denna medicin. Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Bieffekter

 • Illamående
 • Torr mun
 • Sömnproblem
 • Förstoppning
 • Trötthet
 • Dåsighet
 • Yrsel
 • Ökad svettning kan förekomma

Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare. Kom ihåg att din läkare har skrivit ut denna medicin eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Berätta omedelbart för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: minskat intresse för sex, förändringar i sexuell förmåga, lätta blåmärken/blödningar.

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive:

 • blodiga / svarta / tjäriga avföring
 • svimning, snabb/oregelbunden hjärtrytm
 • kräkningar som ser ut som kaffesump
 • kramper
 • ögonsmärta / svullnad / rodnad
 • utvidgade elever
 • synförändringar (som att se regnbågar runt ljus på natten, suddig syn)

Detta läkemedel kan öka serotonin och orsaka sällan ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner).

Sök genast medicinsk hjälp om du utvecklar några av följande symtom:

 • snabb hjärtslag
 • hallucinationer
 • förlust av samordning
 • svår yrsel
 • svår illamående / kräkningar / diarré
 • ryckande muskler
 • oförklarlig feber
 • ovanlig agitation / rastlöshet.

Sällan kan män ha en smärtsam eller långvarig erektion som varar 4 eller fler timmar. Om detta inträffar, sluta använda detta läkemedel och få medicinsk hjälp direkt, annars kan permanenta problem uppstå. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen)
 • svår yrsel
 • problem att andas.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar escitalopram, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det; eller till citalopram; eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • personlig eller familjehistoria av bipolär / manisk-depressiv sjukdom
 • personlig eller familjehistoria av självmordsförsök
 • leversjukdom
 • kramper
 • tarmsår / blödning (magsårsjukdom) eller blödningsproblem
 • lågt natriumvärde i blodet (hyponatremi)
 • personlig eller familjehistoria av glaukom (vinkelförslutningstyp)

Escitalopram kan orsaka ett tillstånd som påverkar hjärtrytmen (QT-förlängning). QT-förlängning kan sällan orsaka allvarliga (sällan dödliga) snabba/oregelbundna hjärtslag och andra symtom (såsom svår yrsel, svimning) som kräver läkarvård direkt.

Risken för QT-förlängning kan öka om du har vissa medicinska tillstånd eller tar andra läkemedel som kan orsaka QT-förlängning. Innan du använder escitalopram, berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar och om du har något av följande tillstånd: vissa hjärtproblem (hjärtsvikt, långsam hjärtrytm, nyligen inträffad hjärtinfarkt, QT-förlängning av EKG), familjehistoria med vissa hjärtproblem (QT-förlängning i EKG, plötslig hjärtdöd).

Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet kan också öka risken för QT-förlängning. Denna risk kan öka om du använder vissa läkemedel (som diuretika/”vattenpiller”) eller om du har tillstånd som svår svettning, diarré eller kräkningar. Tala med din läkare om att använda escitalopram på ett säkert sätt.

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Den flytande formen av detta läkemedel kan innehålla socker och/eller aspartam. Försiktighet rekommenderas om du har diabetes, fenylketonuri (PKU) eller något annat tillstånd som kräver att du begränsar/undviker dessa ämnen i din kost. Fråga din läkare eller apotekspersonal om att använda detta läkemedel på ett säkert sätt. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, såsom QT-förlängning (se ovan), förlust av koordination eller blödning. De kan också vara mer benägna att förlora för mycket salt (hyponatremi), särskilt om de också tar "vattenpiller" (diuretika) med denna medicin. Förlust av koordination kan öka risken att falla. Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt aptitlöshet och viktminskning. Övervaka vikt och längd hos barn som tar detta läkemedel.

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Det kan skada ett ofödat barn. Dessutom kan spädbarn födda till mödrar som har använt detta läkemedel under de senaste 3 månaderna av graviditeten sällan utveckla abstinenssymptom som matnings- / andningssvårigheter, kramper, muskelstelhet eller konstant gråt. Om du märker något av dessa symtom hos din nyfödda, berätta omedelbart för läkaren.

Eftersom obehandlade psykiska problem/humörproblem (som depression, ångest, tvångssyndrom, panikångest) kan vara ett allvarligt tillstånd, sluta inte använda denna medicin om inte din läkare har bestämt dig för det. Om du planerar att bli gravid, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, diskutera omedelbart med din läkare fördelarna och riskerna med att använda detta läkemedel under graviditeten. Detta läkemedel går över i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande spädbarn. Rådgör med din läkare innan du ammar.

Hur du förvarar

 1. Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 2. Förvara inte i badrummet.
 3. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 4. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 5. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

 • Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: andra läkemedel som kan orsaka blödningar/blåmärken (inklusive trombocythämmande läkemedel som klopidogrel, NSAID som ibuprofen, "blodförtunnare" som warfarin).
 • Aspirin kan öka risken för blödning när den används med detta läkemedel. Om din läkare har instruerat dig att ta lågdosaspirin för hjärtinfarkt eller strokeförebyggande (vanligtvis vid doser på 81-325 mg per dag), bör du fortsätta att ta det såvida inte din läkare instruerar dig något annat. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
 • Att ta MAO-hämmare med detta läkemedel kan orsaka en allvarlig (möjligen dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel. De flesta MAO-hämmare ska inte heller tas under två veckor före och efter behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.
 • Risken för serotoninsyndrom / toxicitet ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin. Exempel är gatudroger som MDMA / ”ecstasy”, johannesört, vissa antidepressiva medel (inklusive andra SSRI-preparat såsom fluoxetin / paroxetin, SNRI-preparat såsom duloxetin / venlafaxin), tryptofan, bland andra. Risken för serotonergt syndrom / toxicitet kan vara mer sannolikt när du börjar eller ökar dosen av dessa läkemedel.
 • Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som orsakar sömnighet inklusive alkohol, marijuana (cannabis), antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, diazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel och opioida smärtstillande medel (såsom kodein).
 • Kontrollera etiketterna på alla dina mediciner (som allergi, smärt-/feberdämpande medel eller host- och förkylningsprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar dåsighet eller ökar risken för blödning. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.
 • Många läkemedel förutom escitalopram kan påverka hjärtrytmen (QT-förlängning), inklusive amiodaron, pimozid, prokainamid, kinidin, sotalol, bland andra. Escitalopram är mycket likt citalopram. Använd inte mediciner som innehåller citalopram när du använder escitalopram.

Detta läkemedel kan störa vissa medicinska / laboratorietester (inklusive hjärnskanning för Parkinsons sjukdom), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter.

Vanliga frågor

Senast uppdaterad den 26 november 2021 av Laair Breclikos

sv_SESvenska