Köp Prozac utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa Prozac (Generic) uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antidepressiva medel läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Prozac utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Prozac utan recept Priserv

I följande tabell kan du se var du kan beställa Prozac utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit till slutsatsen att Medpillstore.com har de bästa Prozac-priserna utan att recept är behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Prozac utan kvitto.

[tabell "119" hittades inte /]

Om fluoxetin

Fluoxetin används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom, en viss ätstörning (bulimi) och en allvarlig form av premenstruellt syndrom (premenstruell dysforisk störning). Detta läkemedel kan förbättra ditt humör, sömn, aptit och energinivå och kan hjälpa till att återställa ditt intresse för det dagliga livet. Det kan minska rädsla, ångest, oönskade tankar och antalet panikattacker.

Översikt

Fluoxetin används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom, en viss ätstörning (bulimi) och en allvarlig form av premenstruellt syndrom (premenstruell dysforisk störning). Detta läkemedel kan förbättra ditt humör, sömn, aptit och energinivå och kan hjälpa till att återställa ditt intresse för det dagliga livet. Det kan minska rädsla, ångest, oönskade tankar och antalet panikattacker. Det kan också minska lusten att utföra upprepade uppgifter (tvång som handtvätt, räkning och kontroll) som stör vardagen. Fluoxetin kan minska premenstruella symtom som irritabilitet, ökad aptit och depression. Det kan minska bingande och rensande beteenden i bulimi.

https: // #/watch? v = fCdHbcB0RD8

Hur beställer jag Prozac utan recept online?

Beräkna kostnad : 91 EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Prozac utan recept

 1. Sök efter Prozac-varianter

  Det kan finnas mer Prozac tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Prozac som passar bäst 

  Prozac finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Prozac online

  Beställ Prozac och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Prozac priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar använda fluoxetin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

 • Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare, vanligtvis en gång dagligen på morgonen. Om du tar detta läkemedel två gånger om dagen kan din läkare be dig att ta det på morgonen och vid middagstid.
 • Om du tar fluoxetin mot premenstruella problem kan din läkare be dig att ta det varje dag i månaden eller bara under de två veckorna före menstruationen till den första hela dagen i din menstruation. Markera din kalender för att hjälpa dig att komma ihåg.
 • Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät dosen noggrant med en speciell mätinstrument / sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.
 • Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare be dig att starta detta läkemedel i låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant. Ta detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. Ta det vid samma tid varje dag för att hjälpa dig att komma ihåg.

Fortsätt ta detta läkemedel även om du mår bra. Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådfråga din läkare. Vissa tillstånd kan bli värre när läkemedlet plötsligt stoppas. Din dos kan behöva minskas gradvis. Du bör se en viss förbättring inom 1 till 2 veckor. Det kan ta fyra till fem veckor innan du känner till full nytta.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Bieffekter

 • Illamående
 • dåsighet
 • yrsel
 • ångest
 • sömnproblem
 • aptitlöshet
 • trötthet
 • svettas
 • eller gäspningar kan förekomma

Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare omedelbart. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive:

 • ovanliga eller svåra mentala / humörförändringar (såsom agitation, ovanlig hög energi / spänning, självmordstankar)
 • lätt blåmärken / blödningar
 • muskelsvaghet / kramp, skakningar (tremor)
 • minskat intresse för sex
 • förändringar i sexuell förmåga
 • ovanlig viktminskning

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive:

 • blodiga / svarta / tjäriga avföring
 • kräkningar som ser ut som kaffesump
 • kramper
 • tecken på njurproblem (såsom förändring i urinmängden)
 • ögonsmärta / svullnad / rodnad
 • utvidgade elever
 • synförändringar (som att se regnbågar runt ljus på natten, suddig syn)

Om du har diabetes kan fluoxetin påverka dina blodsockernivåer. Övervaka ditt blodsocker regelbundet och dela resultaten med din läkare. Din läkare kan behöva justera din medicin, diet och träning när du börjar eller slutar fluoxetin.

Detta läkemedel kan öka serotonin och i sällsynta fall är det ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner).

Sök genast medicinsk hjälp om du utvecklar några av följande symtom:

 • snabb hjärtslag
 • hallucinationer
 • förlust av samordning
 • svår yrsel
 • svår illamående / kräkningar / diarré
 • ryckande muskler
 • oförklarlig feber
 • ovanlig agitation / rastlöshet

Sällan kan män ha en smärtsam eller långvarig erektion som varar 4 eller fler timmar. Om detta inträffar, sluta använda detta läkemedel och få medicinsk hjälp direkt, annars kan permanenta problem uppstå. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar fluoxetin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • personlig eller familjehistoria av bipolär / manisk-depressiv sjukdom
 • personlig eller familjehistoria av självmordsförsök
 • leverproblem
 • diabetes
 • lågt natriuminnehåll i blodet (som kan förekomma när du tar ”vattenpiller” - diuretika)
 • allvarlig förlust av kroppsvatten (uttorkning)
 • kramper
 • magsår
 • personlig eller familjehistoria av glaukom (vinkelförslutningstyp)

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Den flytande formen av detta läkemedel innehåller alkohol. Försiktighet rekommenderas om du har diabetes, alkoholberoende eller leversjukdom. Vissa läkemedel (såsom metronidazol, disulfiram) kan orsaka en allvarlig reaktion när de kombineras med alkohol. Fråga din läkare eller apotekspersonal om hur du använder produkten på ett säkert sätt. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt viktminskning. Övervaka vikt och längd hos barn som tar detta läkemedel. Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt blödning och förlust av koordination. Förlust av samordning kan öka risken för att falla. Äldre vuxna kan också vara mer benägna att utveckla lågt natriuminnehåll i blodet, särskilt om de tar ”vattenpiller” (diuretika).

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Det kan skada ett ofödat barn. Dessutom kan spädbarn födda till mödrar som har använt detta läkemedel under de senaste 3 månaderna av graviditeten sällan utveckla abstinenssymptom som matnings- / andningssvårigheter, kramper, muskelstelhet eller konstant gråt. Om du märker något av dessa symtom hos din nyfödda, berätta omedelbart för läkaren.

Eftersom obehandlade psykiska / humörsproblem (såsom depression, panikattacker, tvångssyndrom) kan vara ett allvarligt tillstånd, sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare har instruerat det. Om du planerar graviditet, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, diskutera omedelbart fördelarna och riskerna med att använda detta läkemedel under graviditeten med din läkare. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Hur du förvarar

 1. Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 2. Förvara inte i badrummet.
 3. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 4. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 5. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Fluoxetin kan stanna i kroppen i många veckor efter din sista dos och kan interagera med många andra mediciner. Innan du använder något läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du har tagit fluoxetin under de senaste fem veckorna. Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: andra läkemedel som kan orsaka blödning / blåmärken (inklusive trombocytläkemedel såsom klopidogrel, NSAID som ibuprofen, "blodförtunnande medel" såsom warfarin).

Att ta MAO-hämmare tillsammans med sin medicinering kan orsaka en allvarlig (möjligen dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel. De flesta MAO-hämmare ska inte heller tas under två veckor före och minst 5 veckor efter behandling med detta läkemedel.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan innefatta: snabb / oregelbunden hjärtslag, svår yrsel, svimning.

Vanliga frågor

Senast uppdaterad den 26 november 2021 av Laair Breclikos

sv_SESvenska