KÖP NALTREXONE UTAN RECEPT

Letar du efter den mest pålitliga onlinekällan till köpa Naltrexone utan recept? På den här webbplatsen kommer du att kunna ta reda på var du kan köpa denna medicin online. Om du vill göra ytterligare preliminär forskning, oroa dig inte eftersom vårt team har sammanställt all relevant information om detta läkemedel. Denna medicin ingår i anti-alkoholläkemedelsklassen, och det anses säkert av många läkare att beställa online. Vill du veta något mer? Först kan du titta på de olika priser läs om vad det är och var det används till. Kanske är det bra att veta vilken bieffekterinteraktioner och försiktighetsåtgärder är viktiga att känna till. Ta sedan en titt på de rekommenderade doser och hur man förvarar i Vanliga frågor, lära sig hur man köper Naltexone utan recept inom 5 minuter på internet.

BESTÄLL NALTREXONE UTAN RECEPTPRISER

Du kan se i följande tabell var du kan Köp Naltrexon utan recept. Många granskare från UMC-Cares.org undersökte ett stort antal leverantörer på internet och kom fram till att Medpillstore.com erbjuder de lägsta Revia-priserna utan recept. Detta företag skickar över hela världen (men inte till USA eller Kanada), och deras lager finns både inom EU och internationellt. Dessutom tillhandahåller de säker, pålitlig och diskret frakt efter att du har valt att köpa Naltrexone över disk från deras hemsida.

[tabell "113" hittades inte /]

VAD ÄR NALTREXONE?

Detta läkemedel används för att förhindra att människor som har varit beroende av vissa droger (opiater) tar dem igen. Det används som en del av ett komplett behandlingsprogram för drogmissbruk (t.ex. övervakning av efterlevnad, rådgivning, beteendekontrakt, livsstilsförändringar). Detta läkemedel får inte användas hos personer som för närvarande tar opiater, inklusive metadon. Om du gör det kan det orsaka plötsliga abstinenssymptom. Naltrexon tillhör en klass läkemedel som kallas opiatantagonister. Det fungerar i hjärnan för att förhindra opiateffekter (t.ex. känslor av välbefinnande, smärtlindring). Det minskar också önskan att ta opiater. Detta läkemedel används också för att behandla alkoholmisbruk. Det kan hjälpa människor att dricka mindre alkohol eller sluta dricka helt. Det minskar också lusten att dricka alkohol när den används med ett behandlingsprogram som inkluderar rådgivning, support och livsstilsförändringar.

HUR KÖPER MAN NALTREXONE UTAN RECEPT?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Om du vill köpa Naltrexone utan recept, följ följande steg:

 1. Sök efter Naltrexone-varianter

  Det kan finnas mer Naltrexon tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Naltrexon som passar bäst

  Naltrexone finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Naltrexone online

  Beställ Naltrexone och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Naltrexone priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

HUR MAN ANVÄNDER

Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat, vanligtvis 50 milligram en gång dagligen eller enligt din läkare. Denna medicinering kan ges som en del av ett program där en vårdpersonal kommer att se dig ta medicinen. I det här fallet kan din läkare beställa en högre dos (100-150 milligram) som ska tas var 2-3: e dag för att göra det lättare att planera klinikbesök.

Naltrexon kan tas med mat eller antacida om magbesvär uppstår. Ett urintest bör göras för att kontrollera om nyligen använt opiatdroger. Din läkare kan ge dig en annan medicinering (naloxon-test) för att kontrollera om opiat används. Använd inte opiater i minst 7 dagar innan du börjar naltrexon. Du kan behöva stoppa vissa opiatläkemedel (t.ex. metadon) 10 till 14 dagar innan du börjar naltrexon.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Din läkare kan starta dig med en lägre dos och övervaka dig för eventuella biverkningar eller abstinenssymtom innan du ökar din dos. Ta detta läkemedel enligt anvisningarna. Öka inte dosen, ta den oftare eller sluta ta den utan din läkares godkännande. Använd detta läkemedel regelbundet för att få mest nytta av det. Ta det vid samma tid varje dag för att hjälpa dig att komma ihåg. Tala om för din läkare om du börjar använda droger eller alkohol igen.

NÄR MAN ANVÄNDA?

Innan du får operation eller någon medicinsk behandling, berätta för din läkare eller tandläkare att du tar detta läkemedel. Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Se även avsnittet Hur man använder.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande. Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: dextrometorfan, diarréläkemedel (såsom difenoxylat), disulfiram, opioid smärta eller hostlindrande medel (såsom kodein, hydrokodon), tioridazin. Detta läkemedel kan störa vissa laboratorietester (inklusive läkemedelsförsök), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

BIEFFEKTER

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Illamående, huvudvärk, yrsel, ångest, trötthet och sömnsvårigheter kan uppstå

Hos ett litet antal personer kan milda opiat abstinenssymptom förekomma, inklusive magkramper, rastlöshet, ben- / ledvärk, muskelsmärta och rinnande näsa. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Plötsliga opiat abstinenssymptom kan uppstå inom några minuter efter att du tagit naltrexon.

Tala omedelbart till din läkare om något av dessa abstinenssymptom uppträder: magkramper, illamående / kräkningar, diarré, led- / ben- / muskelsmärta, mentala / humörförändringar (t.ex. ångest, förvirring, extrem sömnighet, synhallucinationer), rinnande näsa. Naltrexon har sällan orsakat allvarlig leversjukdom. Risken ökas när större doser används. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

Sluta använda detta läkemedel och berätta för din läkare omedelbart om du utvecklar symtom på leversjukdom, inklusive: ihållande illamående / kräkningar, svår mag- / buksmärta, mörk urin, gula ögon / hud. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.

Vilka biverkningar är vanliga med detta läkemedel?

Detta läkemedel kan göra dig yr. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis). Efter att ha avslutat behandlingen med naltrexon kan du vara mer känslig för lägre doser av opioider, vilket ökar risken för eventuellt livshotande biverkningar från opioiden (t.ex. minskad andning, medvetslöshet). Detta läkemedel blockerar effekterna av opiatdroger (inklusive heroin) och liknande droger (opioider). Men stora doser heroin eller opioider kan övervinna detta block. Att försöka övervinna detta block är mycket farligt och kan orsaka allvarliga skador, medvetslöshet och dödsfall. Se till att du förstår och accepterar riskerna och fördelarna med att använda detta läkemedel. Följ din läkares anvisningar noggrant.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter.

LAGRING

Förvaring är mycket viktigt för vissa läkemedel. Följ bara nästa steg för att lagra Revia:

 • Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 • Förvara inte i badrummet.
 • Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 • Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 • Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Vanliga frågor

 1. Hur man använder Naltrexone?

 2. Vilka biverkningar är vanliga med detta läkemedel?

 3. Vilka är de faktorer som måste övervägas innan du tar detta läkemedel?

 4. Var används detta läkemedel till?

 5. Var används detta läkemedel till?

 6. Hur ska Naltrexone förvaras?

 7. Vad ska jag göra om någon överdoser?

Senast uppdaterad den 6 december 2021 av Laair Breclikos

sv_SESvenska