Köp Paroxetin utan recept

vill du Köp Paroxetin utan recept? Vi har samlat all info du behöver för att köpa Paxil online för din behandling

KÖP PAROXETIN UTAN RECEPT

Letar du efter den mest pålitliga onlinekällan till köp Paroxetin utan recept? På den här webbplatsen kommer du att kunna ta reda på var du kan köpa denna medicin online. Om du vill genomföra ytterligare preliminär forskning, oroa dig inte eftersom vårt team har sammanställt all relevant information om detta läkemedel. Denna medicin ingår i läkemedelsklassen Paroxetine, och det anses säkert av många läkare att beställa online. Vill du veta något mer? Först kan du titta på de olika priser läs om vad det är och var det används till. Kanske är det bra att veta vilken bieffekterinteraktioner och försiktighetsåtgärder är viktiga att känna till. Ta sedan en titt på de rekommenderade doser och hur man förvarar i Vanliga frågor, lära sig hur man köper Naltexone utan recept inom 5 minuter på internet.

KÖP PAXIL ÖVER ONLINE FÖR BÄSTA PRIS

Du kan se i följande tabell var du kan Köp Paxil utan recept. Många granskare från UMC-Cares.org undersökte ett stort antal leverantörer på internet och kom fram till att Medpillstore.com erbjuder de lägsta priserna på Paroxetine utan recept. Detta företag skickar över hela världen (inga USA eller Kanada), och deras lager finns både inom EU och internationellt. Dessutom tillhandahåller de säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Paroxetine receptfritt från deras hemsida.

[tabell "113" hittades inte /]

VAD ÄR PAROXETIN?

Paroxetin används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan ett visst naturligt ämne (serotonin) i hjärnan. Paroxetin är känt som en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Paroxetin används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och posttraumatisk stressstörning. Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan en viss naturlig substans (serotonin) i hjärnan. Paroxetin är känt som en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Detta läkemedel kan förbättra ditt humör, sömn, aptit och energinivå och kan hjälpa till att återställa ditt intresse för det dagliga livet. Det kan minska rädsla, ångest, oönskade tankar och antalet panikattacker. Det kan också minska lusten att utföra upprepade uppgifter (tvång som handtvätt, räkning och kontroll) som stör vardagen.

HUR KÖPER MAN PAROXETIN UTAN RECEPT?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Om du vill köpa Paxil utan recept, följ följande steg:

 1. Sök efter Paroxetine varianter

  Det kan finnas mer antidepressiva tillgängliga . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Paroxetin som passar bäst

  Paxil Paroxetine finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken kvantitet som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställa online

  Beställ Paxil och dra nytta av upp till 70% av vanliga priser. Vill du lära dig mer om priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

HUR MAN ANVÄNDER

Läs läkemedelsguiden och, om tillgänglig, patientinformationsbladet som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar ta paroxetin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

 • Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat enligt din läkare, vanligtvis en gång dagligen på morgonen.
 • Att ta detta läkemedel med mat kan minska illamående.
 • Om detta läkemedel gör dig sömnig under dagen, prata med din läkare om att ta det på kvällen.

 

NÄR MAN ANVÄNDA?

….

Se även avsnittet Hur man använder.

Varning: De använda varumärkena är inte relaterade till denna webbplats. Varumärkena, logotyperna och bilderna tillhör Pfizer och andra varumärken. Detta innehåll på denna webbplats är endast avsedd för information, vi tillhandahåller, handlar inte med eller skickar mediciner själva och hänvisar dig till pålitliga onlinebutiker på Internet. Rådgör alltid med läkare när du använder medicin!

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

 • Några produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: tioridazin, andra läkemedel som kan orsaka blödning / blåmärken (inklusive trombocytläkemedel såsom klopidogrel, NSAID som ibuprofen, "blodförtunnande medel" såsom warfarin).
 • Aspirin kan öka risken för blödning när den används med detta läkemedel. Om din läkare har instruerat dig att ta lågdosaspirin för hjärtinfarkt eller strokeförebyggande (vanligtvis vid doser på 81-325 mg per dag), bör du fortsätta att ta det såvida inte din läkare instruerar dig något annat. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
 • Detta läkemedel kan sakta ner avlägsnandet av andra mediciner från kroppen, vilket kan påverka hur de fungerar. Exempel på drabbade läkemedel inkluderar atomoxetin, fenotiaziner, pimozid, risperidon, tamoxifen, tetrabenazin, antiarytmika såsom propafenon / flekainid, TCA-antidepressiva medel såsom desipramin / amitriptylin, bland andra.
 • Att ta MAO-hämmare med detta läkemedel kan orsaka en allvarlig (möjligen dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel. De flesta MAO-hämmare ska inte heller tas under två veckor före och efter behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.
 • Risken för serotoninsyndrom / toxicitet ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin. Exempel är gatudroger som MDMA / ”ecstasy”, johannesört, vissa antidepressiva medel (inklusive andra SSRI-preparat såsom citalopram / fluoxetin, SNRI-preparat som duloxetin / venlafaxin), tryptofan, bland andra. Risken för serotonergt syndrom / toxicitet kan vara mer sannolikt när du börjar eller ökar dosen av dessa läkemedel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som orsakar sömnighet inklusive alkohol, marijuana (cannabis), antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, diazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel och opioida smärtstillande medel (såsom kodein).

Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (t.ex. allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Detta läkemedel kan störa vissa medicinska / laboratorietester (inklusive hjärnskanning för Parkinsons sjukdom), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

BIEFFEKTER

 • Illamående
 • dåsighet
 • yrsel
 • sömnproblem
 • aptitlöshet
 • svaghet
 • torr mun
 • svettas
 • suddig syn
 • och gäspningar kan förekomma

Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive:

 • skakningar
 • rastlöshet
 • oförmåga att hålla stilla
 • minskat intresse för sex
 • förändringar i sexuell förmåga
 • domningar / stickningar
 • lätt blåmärken / blödningar
 • snabb / oregelbunden hjärtslag
 • muskelsvaghet / kramp
 • kramper

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive:

 • svarta avföring
 • kräkningar som ser ut som kaffesump
 • ögonsmärta / svullnad / rodnad
 • utvidgade elever
 • synförändringar (som att se regnbågar runt ljus på natten)

Detta läkemedel kan öka serotonin och orsaka sällan ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner). Få medicinsk hjälp omedelbart om du utvecklar några av följande symtom snabb hjärtslag, hallucinationer, koordinationsförlust, svår yrsel, svår illamående / kräkningar / diarré, ryckningar i muskler, oförklarlig feber, ovanlig agitation / rastlöshet.

Sällan kan män ha en smärtsam eller långvarig erektion som varar 4 eller fler timmar. Om detta inträffar, sluta använda detta läkemedel och få medicinsk hjälp direkt, annars kan permanenta problem uppstå.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Innan du tar paroxetin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

   • personlig eller familjehistoria av bipolär / manisk-depressiv sjukdom
   • personlig eller familjehistoria av självmordsförsök
   • leverproblem
   • njurproblem
   • kramper
   • lågt natriuminnehåll i blodet
   • tarmsår / blödning (magsårsjukdom) eller blödningsproblem
   • personlig eller familjehistoria av glaukom (vinkelförslutningstyp)

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig eller dimsyn. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som behöver vakenhet eller tydlig syn tills du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis). Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt blödning eller förlust av koordination. Äldre vuxna kan också vara mer benägna att utveckla en typ av saltobalans (hyponatremi), särskilt om de också tar "vattenpiller" (diuretika). Förlust av samordning kan öka risken för att falla. Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt aptitlöshet och viktminskning. Övervaka vikt och längd hos barn som tar detta läkemedel.

Detta läkemedel rekommenderas inte för användning under graviditet. Det kan skada ett ofödat barn, och spädbarn som är födda till mödrar som har använt det under de senaste tre månaderna av graviditeten kan ibland utveckla abstinenssymptom som matnings- / andningssvårigheter, kramper, muskelstelhet eller konstant gråt. Eftersom obehandlade psykiska / humörsproblem (såsom depression, panikattack, tvångssyndrom och ångest) kan skada en gravid kvinna och hennes ofödda barn, sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare har ordinerat det. Fråga istället din läkare om ett annat läkemedel skulle vara rätt för dig. Om du planerar graviditet, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, berätta för din läkare omedelbart. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera: oregelbunden hjärtslag, svimning, svår yrsel, kramper.

LAGRING

Förvaring är mycket viktigt för vissa läkemedel. Följ bara nästa steg för att lagra Revia:

 • Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 • Förvara inte i badrummet.
 • Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 • Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 • Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Vanliga frågor

 1. Hur man använder?

 2. Vilka biverkningar är vanliga?

 3. Vilken är den rekommenderade dosen?

 4. Var används detta läkemedel till?

 5. Vilken annan medicin kan interagera?

 6. Hur ska jag förvara?

 7. Vad ska jag göra om någon överdoser?

Senast uppdaterad den 15 december 2021 av Laair Breclikos

sv_SESvenska