Köp Tetracycline utan recept ? Du vill ha mer info ? eller bara beställa Tetracyklin HCL online nu utan ansträngning.

Letar du efter bästa stället att köpa tetracyklin uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antibiotika läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Tetracycline utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Hur man köper tetracyklin utan recept

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Köp Tetracycline utan recept utan disk

 1. Sök efter tetracyklinvarianter

  Det kan finnas mer tetracyklin tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Tetracyklin som passar bäst

  Tetracyklin finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Tetracycline online

  Beställ Tetracycline och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om tetracyklin priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

[tabell "124" hittades inte /]

Översikt

Tetracyklin används för att behandla en mängd olika infektioner, inklusive akne. Det är ett antibiotikum som fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta antibiotikum behandlar endast bakterieinfektioner. Det fungerar inte vid virusinfektioner (som förkylning, influensa). Att använda antibiotika när det inte behövs kan orsaka att det inte fungerar för framtida infektioner. Tetracyklin kan också användas i kombination med sårläkemedel för att behandla vissa typer av magsår.

https: // #/watch? v = BLWQtT7dHGE

Hur man använder

Tetracyklin fungerar bäst när det tas på fastande mage 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Om magbesvär uppstår, fråga din läkare om du kan ta detta läkemedel med mat. Ta varje dos med ett helt glas vatten (8 uns eller 240 ml) såvida inte din läkare säger till dig. Ligga inte i minst 10 minuter efter att du tagit detta läkemedel. Av den anledningen ska du inte ta det precis före sänggåendet.

Ta detta läkemedel 2-3 timmar före eller efter att du tagit några produkter som innehåller magnesium, aluminium eller kalcium. Några exempel inkluderar antacida, kinapril, vissa former av didanosin (tuggbara / dispergerbara buffrade tabletter eller oral oral lösning), vitaminer / mineraler och sukralfat. Följ samma instruktioner med mejeriprodukter (t.ex. mjölk, yoghurt), kalciumberikad juice, vismutsubsalicylat, järn och zink.

Dessa produkter binder med tetracyklin, vilket förhindrar dess fullständiga absorption. Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på terapi. För användning hos barn äldre än 8 år är doseringen också baserad på vikt. För bästa effekt, ta detta antibiotikum vid jämnt fördelade tider. För att hjälpa dig komma ihåg, ta detta läkemedel vid samma tidpunkter varje dag.

Varning
Fortsätt att ta detta läkemedel tills den förskrivna mängden är klar även om symtomen försvinner efter några dagar. Att stoppa medicinen för tidigt kan göra det möjligt för bakterier att fortsätta växa, vilket kan leda till att infektionen återfaller. Informera din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Vilka är biverkningarna av detta läkemedel?

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarre
 • Aptitlöshet
 • Munsår
 • Svart hårig tunga
 • Öm hals
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Rektalt obehag kan uppstå

Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar.

Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: missfärgning av naglar, muskelsmärta, svår eller smärtsam sväljning, tecken på njurproblem (såsom förändring i urinmängden), missfärgning av brun / grå tand, domningar / stickningar av händer / fötter, ovanlig trötthet, nya tecken på infektion (t.ex. ihållande halsont, feber, frossa), hörselförändringar (t.ex. öronring, nedsatt hörsel), lätt blåmärken / blödningar, svår mag- / buksmärta gulnande ögon / hud, mörk urin.

Tetracyklin kan sällan orsaka en allvarlig ökning av trycket inuti skallen (intrakraniell hypertoni-IH). Risken för denna biverkning är större för kvinnor i fertil ålder som är överviktiga eller har haft IH tidigare. Om IH utvecklas försvinner det vanligtvis efter att tetracyklin har stoppats; Det finns dock en risk för permanent synförlust eller blindhet. Sök genast medicinsk hjälp om du har: ihållande / svår huvudvärk, synförändringar (som suddig / dubbelsyn, nedsatt syn, plötslig blindhet), ihållande illamående / kräkningar.

Detta läkemedel kan sällan orsaka ett allvarligt tarmtillstånd (Clostridium difficile-associerad diarré) på grund av resistenta bakterier. Detta tillstånd kan uppstå under behandlingen eller veckor till månader efter att behandlingen har upphört. Använd inte läkemedel mot diarré eller opioider om du har följande symtom eftersom dessa produkter kan förvärra dem. Tala omedelbart till din läkare om du utvecklar: ihållande diarré, buksmärta / magont / kramper, blod / slem i avföringen. Användning av detta läkemedel under längre eller upprepade perioder kan leda till oral tröst eller en ny jästinfektion (oral eller vaginal svampinfektion).

Kontakta din läkare om du märker vita fläckar i munnen, en förändring i vaginal urladdning eller andra nya symtom. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, hudskador / sår, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter, ny eller försämrad svullnad / smärta i lederna, bröstsmärtor, snabb / oregelbunden hjärtslag.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar tetracyklin, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till andra tetracykliner (t.ex. doxycyklin, minocyklin), eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • njursjukdom
 • leversjukdom
 • sväljproblem
 • problem med matstrupen (t.ex. hiatal bråck, refluxsjukdom-GERD)

Vilka biverkningar är vanliga med detta läkemedel?

Detta läkemedel kan göra dig yr. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis). Tetracyklin kan orsaka att levande bakterievacciner (som tyfusvaccin) inte fungerar lika bra.

Vilken effekt kommer det att ha på annan användning av tetracyklin?

Ta inte några vaccinationer / vaccinationer medan du använder detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig. Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Begränsa din tid i solen. Undvik solarium och sollampor. Använd solskyddsmedel och använd skyddskläder när du är utomhus. Tala omedelbart till din läkare om du blir solbränd eller har hudblåsor / rodnad. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare att du använder tetracyklin. Försiktighet rekommenderas vid användning av detta läkemedel hos äldre eftersom de kan vara mer känsliga för dess effekter.

När ska jag använda?

Detta läkemedel ska inte användas till barn yngre än 8 år eftersom det kan orsaka permanent missfärgning av tänderna och andra problem. Tandfärgning har också förekommit hos äldre barn och unga vuxna. Kontakta din läkare för mer information. Detta läkemedel rekommenderas inte för användning under graviditet. Det kan skada ett ofödat barn. Kontakta din läkare för mer information. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Se även hur man gör Använd avsnitt.

Läkemedelsinteraktioner

Se även Hur man använder. Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande. Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: atovaquone, retinoidläkemedel som tas i munnen (såsom acitretin, isotretinoin), strontium, digoxin, kaolinpektin, warfarin. Denna produkt kan påverka resultaten av vissa laboratorietester. Se till att laboratoriepersonal och dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

Lagring

 1. Förvara vid rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus, fukt och överdriven värme.
 2. Förvara inte i badrummet.
 3. Håll alla läkemedel borta från barn och husdjur.
 4. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 5. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.
 6. Att ta föråldrad tetracyklin kan leda till allvarlig sjukdom.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter.

Vanliga frågor om tetracyklin

Hur använder man tetracyklin?

Vilka biverkningar är vanliga med detta läkemedel?

Vilka är de faktorer som måste övervägas innan du tar detta läkemedel?

Var används detta läkemedel till?

Vilka möjliga läkemedelsinteraktioner är kända med detta läkemedel?

Hur ska Tetracycline förvaras?

Vad ska jag göra om någon överdoser?

Hittade du inte det du letade efter?

Kontrollera andra antibiotika här;

Senast uppdaterad den 26 november 2021 av Laair Breclikos

sv_SESvenska