Köp Trazodone utan recept

Letar du efter bästa stället att köpa trazodon uppkopplad? På denna webbplats kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept. Om du vill göra mer inledande undersökningar, oroa dig inte eftersom vår personal har samlat all importinformation om detta läkemedel. Detta läkemedel tillhör Antidepressiva medel läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Trazodone utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Trazodone utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Trazodone utan recept, recensenter från UMC-Cares.org har kollat många leverantörer på internet och kommit fram till att Medpillstore.com har de bästa Trazodone-priserna utan att recept behövs. Detta företag skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, förutom att de tillhandahåller säker, pålitlig och diskret leverans efter att du har valt att köpa Trazodone utan kvitto.

[tabell "126" hittades inte /]

Översikt

Detta läkemedel används för att behandla depression. Det kan hjälpa till att förbättra ditt humör, aptit och energinivå samt minska ångest och sömnlöshet relaterad till depression. Trazodon fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan en viss naturlig kemikalie (serotonin) i hjärnan.

https: // #/watch? v = CGx-dSDPOAI

Hur beställer jag Trazodone utan recept online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Trazodone utan recept

 1. Sök efter Trazodone-varianter

  Det kan finnas mer Trazodone  tillgängliga varianter . Skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Trazodone som passar bäst 

  Trazodone finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Trazodone online

  Beställ Trazodone och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Trazodett  priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

 1. Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar använda trazodon och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller apotekspersonal.
 2. Ta detta läkemedel genom munnen, vanligtvis en eller två gånger dagligen efter en måltid eller mellanmål eller enligt din läkare. Om sömnighet är ett problem och du tar 1 dos dagligen, ta den vid sänggåendet. Om du tar 2 doser varje dag kan det hjälpa att ta en av doserna vid sänggåendet. Följ din läkares anvisningar noggrant.
 3. Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare starta dig med en låg dos och gradvis öka din dos.
 4. Ta detta läkemedel exakt som föreskrivet. Öka inte din dos eller ta detta läkemedel oftare än föreskrivet. Ditt tillstånd kommer inte att förbättras snabbare och risken för allvarliga biverkningar kan öka.
 5. Fortsätt ta detta läkemedel enligt ordination även om du mår bra. För att hjälpa dig att komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt (er) varje dag. Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare. Ångest, upprördhet och sömnsvårigheter kan uppstå om läkemedlet plötsligt stoppas.
 6. Det kan ta 2 till 4 veckor innan du märker de fulla effekterna av detta läkemedel. Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Bieffekter

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarre
 • Dåsighet
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Suddig syn
 • Viktförändringar
 • Huvudvärk
 • Muskelsmärta / smärta
 • Torr mun
 • Dålig smak i munnen
 • Täppt i näsan
 • Förstoppning
 • Förändring av sexuellt intresse / förmåga kan inträffa

Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. För att lindra muntorrhet, suga på (sockerfritt) hårt godis eller isflis, tugga (sockerfritt) tuggummi, drick vatten eller använd en saliversättning. För att minska risken för yrsel och yrsel, stå upp långsamt när du reser dig från sittande eller liggande ställning. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive:

 • skakningar (skakningar)
 • mardrömmar
 • ringar i öronen
 • problem med urinering
 • blod i urinen
 • tecken på infektion (t.ex. feber, ihållande halsont)
 • andnöd
 • mag- / buksmärta

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive:

 • bröst / käke / vänster armsmärta
 • svimning
 • snabb / oregelbunden hjärtslag
 • kramper
 • ögonsmärta / svullnad / rodnad
 • utvidgade elever
 • synförändringar (som att se regnbågar runt ljus på natten)

Detta läkemedel kan öka serotonin och orsaka sällan ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner).

Sök genast medicinsk hjälp om du utvecklar några av följande symtom:

 • snabb hjärtslag
 • hallucinationer
 • förlust av samordning
 • svår yrsel
 • svår illamående / kräkningar / diarré
 • ryckande muskler, oförklarlig feber
 • ovanlig agitation / rastlöshet

För män, i det mycket osannolika fallet om du har en smärtsam eller långvarig erektion (priapism) som varar 4 eller fler timmar, sluta använda detta läkemedel och sök omedelbar läkarvård, eller permanenta problem kan uppstå.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Sök dock omedelbar läkarvård om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar trazodon, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till nefazodon; eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • personlig eller familjehistoria av bipolär sjukdom
 • personlig eller familjehistoria av självmordsförsök
 • hjärtsjukdom (t.ex. oregelbunden hjärtslag, hjärtinfarkt)
 • leversjukdom
 • njursjukdom
 • blodtrycksproblem
 • personlig eller familjehistoria av glaukom (vinkelförslutningstyp)

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig eller dimsyn. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som behöver vakenhet eller tydlig syn tills du kan göra det säkert. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Trazodon kan orsaka ett tillstånd som påverkar hjärtrytmen (QT-förlängning). QT-förlängning kan sällan orsaka allvarliga (sällan dödliga) snabba / oregelbundna hjärtslag och andra symtom (såsom svår yrsel, svimning) som behöver läkare direkt.

Risken för QT-förlängning kan ökas om du har vissa medicinska tillstånd eller tar andra läkemedel som kan orsaka QT-förlängning. Innan du använder trazodon, berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar och om du har något av följande tillstånd: vissa hjärtproblem (hjärtsvikt, långsam hjärtslag, QT-förlängning i EKG), familjehistoria av vissa hjärtproblem (QT förlängning i EKG, plötslig hjärtdöd).

Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet kan också öka risken för QT-förlängning. Denna risk kan öka om du använder vissa läkemedel (som diuretika / "vattenpiller") eller om du har tillstånd som svår svettning, diarré eller kräkningar. Tala med din läkare om att använda trazodon på ett säkert sätt.

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter). Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt dåsighet, yrsel och QT-förlängning (se ovan).

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Eftersom obehandlade psykiska / humörsproblem (som depression) kan vara ett allvarligt tillstånd, sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare har instruerat det. Om du planerar graviditet, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, diskutera omedelbart med din läkare fördelarna och riskerna med att använda detta läkemedel under graviditeten. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Hur man förvarar

 1. Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt.
 2. Förvara inte i badrummet.
 3. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 4. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 5. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

En produkt som kan interagera med detta läkemedel är: digoxin.

 • Att ta MAO-hämmare med detta läkemedel kan orsaka en allvarlig (möjligen dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel. De flesta MAO-hämmare ska inte heller tas under två veckor före och efter behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.
 • Andra läkemedel kan påverka avlägsnandet av trazodon från kroppen, vilket kan påverka hur trazodon fungerar. Exempel inkluderar azol-svampdödande medel (såsom itrakonazol, ketokonazol), hiv-proteashämmare (såsom ritonavir, indinavir), makrolidantibiotika (såsom erytromycin), rifamyciner (såsom rifampin), läkemedel som används för att behandla krampanfall (såsom fenytoin), bland andra.
 • Risken för serotoninsyndrom / toxicitet ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin. Exempel inkluderar gatudroger som MDMA / ”ecstasy,” johannesört, vissa antidepressiva medel (inklusive SSRI såsom fluoxetin / paroxetin, SNRI såsom duloxetin / venlafaxin), bland andra. Risken för serotonergt syndrom / toxicitet kan vara mer sannolikt när du börjar eller ökar dosen av dessa läkemedel.
 • Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som orsakar sömnighet inklusive alkohol, marijuana (cannabis), antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, diazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel och opioida smärtstillande medel (såsom kodein).
 • Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (t.ex. allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att passera ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera: smärtsam / långvarig erektion, långsam / snabb / oregelbunden hjärtslag, ovanlig sömnighet, ovanlig yrsel, kräkningar, andningssvårigheter, kramper.

Vanliga frågor

Senast uppdaterad den 26 november 2021 av

sv_SESvenska