Produktbild

buy Aciclovir without prescription

Produktinformation

  • Kommersiellt namn: Zovirax Cream
  • Aktiv beståndsdel: Aciklovir
  • Produktionsform: Biljard
  • Utnyttjande: Används för att behandla herpesinfektioner i hud, läpp och könsorgan; bältros; och vattkoppor
  • Tillgängliga doser: 200 mg, 400 mg och 800 mg

NO DELIVERY TO: USA/ Canada

Zovirax (Aciclovir)

Köp Aciclovir Zovirax Grädde utan Ett recept

vill du buy Aciclovir cream online but don’t know where to start? You can see where you can get this medicine without a prescription on this page. Don’t worry if you want to do more preliminary research because our team has compiled all of the pertinent information concerning this medicine. Several experts believe that ordering this drug online is safe because it belongs to the Anti-Viral drug class. Do you wish to learn more? Then look over the frequently asked questions to see how to buy Zovirax without a prescription or compare all of the drug’s pricing. Prices for Zovirax without a prescription

Buy Zovirax Cream Online

In the table below, you can see where you can buy Zovirax without a prescription. Reviewers from UMC-Cares.org looked at a number of online pharmacies and determined that Medpillstore.com has the best Zovirax pricing without requiring a prescription. This company ships globally (except to the United States and Canada), and their inventory is located both within the EU and beyond. They also provide safe, trustworthy, and discreet shipping after you have decided to buy Zovirax without a receipt.

DoseringKvantitetPrisTill vagnen
250 mg30 pillernu20ac97.00n
250 mg60 pillernu20ac131.00n
250 mg90 pillernu20ac149.00n
250 mg120 pillernu20ac169.00n
250 mg180 pillernu20ac195.00n
500 mg30 pillernu20ac101.00n
500 mg60 pillernu20ac141.00n
500 mg90 pillernu20ac165.00n
500 mg120 pillernu20ac189.00n
500 mg180 pillernu20ac225.00n

Om Zovirax

Acyklovir används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av virus. Det behandlar munsår runt munnen (orsakad av herpes simplex), bältros (orsakad av herpes zoster) och vattkoppor. Detta läkemedel används också för att behandla utbrott av könsherpes. Hos personer med frekventa utbrott används acyklovir för att minska antalet framtida episoder.

Översikt

Acyklovir används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av virus. Det behandlar munsår runt munnen (orsakad av herpes simplex), bältros (orsakad av herpes zoster) och vattkoppor. Detta läkemedel används också för att behandla utbrott av könsherpes. Hos personer med frekventa utbrott används acyklovir för att minska antalet framtida episoder. Acyklovir är ett antiviralt läkemedel. Det är dock inte ett botemedel mot dessa infektioner. De virus som orsakar dessa infektioner fortsätter att leva i kroppen även mellan utbrott. Acyklovir minskar svårighetsgraden och längden på dessa utbrott. Det hjälper såren att läka snabbare, förhindrar att nya sår bildas och minskar smärta / klåda. Denna medicinering kan också bidra till att minska hur länge smärtan återstår efter att såren läker. Dessutom kan acyklovir hos personer med ett försvagat immunsystem minska risken för att viruset sprids till andra delar av kroppen och orsakar allvarliga infektioner.

Hur beställer jag Acyclovir utan recept online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Beställ Zovirax utan recept

 1. Sök Acyclovir-varianter

  Det kan finnas mer acyklovir tillgängliga varianter . Liksom skillnaden är knappast i den aktiva ingrediensen. Skillnaden beror på leverantör eller varumärke. Om det finns flera varianter har vi högst upp på sidan för en lista.

 2. Bestäm vilken mängd Acyclovir grädde passar bäst

  Zovirax finns i flera olika förpackningsstorlekar. Se vilken mängd som bäst passar dina behov, se visa alla möjliga orderkvantiteter här.

 3. Beställ Zovirax grädde online

  Beställ Zovirax och dra nytta av upp till 70% vanliga priser. Vill lära sig mer om Zovirax priser och rabatter? Kolla sedan in alla alternativ nu.

Hur man använder

Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat, vanligtvis 2 till 5 gånger om dagen enligt din läkare. Drick mycket vätska när du tar detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig.

 1. Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, skaka flaskan i god tid före varje dos.
 2. Mät försiktigt dosen med en speciell mätanordning / sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.
 3. Detta läkemedel fungerar bäst när det startas vid första tecknet på ett utbrott, enligt din läkare. Det kanske inte fungerar lika bra om du försenar behandlingen.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Hos barn är doseringen också baserad på vikt. Detta läkemedel fungerar bäst när mängden läkemedel i kroppen hålls på en konstant nivå.

Ta därför detta läkemedel med jämnt mellanrum. Ta det vid samma tidpunkter varje dag för att hjälpa dig att komma ihåg. Fortsätt att ta detta läkemedel tills den föreskrivna mängden är klar. Ändra inte din dos, hoppa över några doser eller sluta med detta läkemedel tidigt utan din läkares godkännande. Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Bieffekter

 • Illamående
 • diarre
 • huvudvärk
 • eller kräkningar kan förekomma

Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar uppträder: yrsel, sömnighet, tecken på njurproblem (såsom en förändring i urinmängden, ovanlig rygg / sidosmärta), mental / humörförändringar (såsom agitation , förvirring, hallucinationer), skakig / ostadig rörelse, problem med att prata. Detta läkemedel kan sällan orsaka en livshotande sjukdom som påverkar blodkropparna, njurarna och andra delar av kroppen. Denna sjukdom är mer sannolikt att uppstå om du har tillstånd relaterade till ett försvagat immunsystem (såsom HIV-sjukdom, benmärgstransplantation, njurtransplantation).

Sök omedelbart läkare om någon av dessa sällsynta men allvarliga biverkningar uppträder:

 • extrem trötthet
 • långsam / snabb / oregelbunden hjärtslag
 • lätt blåmärken / blödningar
 • ny feber
 • blodig / mörk urin
 • svår mag- / buksmärta
 • gulnande ögon / hud
 • plötsliga synförändringar
 • medvetslöshet
 • kramper

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Sök dock omedelbar läkarvård om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar acyklovir, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till valacyklovir; eller om du har andra allergier.

Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om:

 • njurproblem
 • tillstånd relaterade till ett försvagat immunsystem (såsom HIV-sjukdom, benmärgstransplantation, njurtransplantation)

Detta läkemedel kan sällan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaksamt förrän du kan göra det säkert. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter). Ha inte vissa vaccinationer / vaccinationer (t.ex. vacciner mot varicellavirus) utan din läkare. Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av läkemedlet, särskilt njurproblem (förändring i mängden urin, rygg / sidosmärta), yrsel, dåsighet och mentala / humörförändringar (såsom förvirring, hallucinationer, medvetslöshet ).

Acyklovir skyddar inte mot spridning av könsherpes. För att minska risken för att ge din partner herpes, ha inte sexuell kontakt under ett utbrott eller om du har symtom. Du kan sprida könsherpes även om du inte har symtom. Använd därför alltid en effektiv barriärmetod (latex- eller polyuretankondomer / tanddammar) under all sexuell aktivitet. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Det är dock osannolikt att detta läkemedel skadar ett ammande barn. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Hur ska jag förvara?

 1. Förvara vid rumstemperatur mellan 59 och 77 grader F (15-25 grader C) borta från ljus och fukt.
 2. Förvara inte i badrummet.
 3. Håll alla läkemedel borta från barn och husdjur.
 4. Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det.
 5. Kasta den här produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

 • Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: andra läkemedel som kan orsaka njurproblem (inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel - NSAID som ibuprofen, naproxen).
 • Acyklovir liknar mycket valacyklovir.
 • Använd inte läkemedel som innehåller valacyklovir medan du använder acyklovir.

Överdos

Ring någon till räddningstjänsten om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå ut eller andas. Annars ring ett giftkontrollcenter direkt. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera: förändring i urinmängden, extrem trötthet, agitation, medvetslöshet, kramper.

Vanliga frågor

Last Updated on september 12, 2021 by administration

varning

Innehållet på denna webbplats är endast av informativt syfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vänligen kontakta läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor angående ett medicinskt tillstånd. Bortse inte från professionell medicinsk rådgivning eller försena att söka det på grund av något du har läst på denna webbplats.

Snabb, diskret och säker leverans

Inget recept krävs

100% Pengarna-tillbaka-garanti

Pålitlig och bra service

Läkemedel för
Actos (1)
Adalat (1)
Addyi (1)
Adipex (1)
Aldara (1)
Alesse (1)
Aleve (1)
Alli (1)
Altace (1)
Amaryl (1)
Ambien (3)
Amoxil (1)
Anacin (1)
Aralen (1)
Artane (1)
Asacol (1)
Atarax (1)
Ativan (1)
Avana (1)
Avapro (1)
Beloc (1)
Benzac (1)
Bimat (1)
Buspar (1)
Buspin (1)
Calan (1)
Celexa (1)
Cialis (1)
Cipro (1)
Clomid (1)
Kodein (1)
Cozaar (1)
Detrol (1)
Diamox (1)
Dutas (1)
Elavil (1)
Emsam (1)
Endep (1)
Evista (1)
Evorel (1)
Flagyl (1)
Fliban (1)
Flomax (1)
Floxin (1)
Hoodia (1)
Hyzaar (1)
Hyzyd (1)
Keflex (1)
Lasix (1)
Levlen (1)
Lyrica (1)
Maxalt (1)
Medrol (1)
Mobic (1)
Morfin (1)
Motrin (1)
Nexium (1)
Omez (1)
Pariet (1)
Paxil (1)
Plavix (1)
Prozac (1)
Qutan (1)
Revia (1)
Selgin (1)
Slimex (1)
Soma (1)
Sonat (1)
Suprax (1)
Trimox (1)
Trinex (1)
Unisom (1)
valium (2)
Vaniqa (1)
Vermox (1)
Viagra (1)
Xanax (2)
Yasmin (1)
Zantac (1)
Zebeta (1)
Zocor (1)
Zofran (1)
Zoloft (1)
Zyban (1)
Zyrtec (1)
sv_SESvenska